Ngân hàng
Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến của chúng tôi về hai đại gia xử lý thanh toán, Visa và MasterCard là họ phát hành thẻ tín dụng....
Ngân hàng đề cập đến một hoạt động kinh doanh trong đó thực thể chấp nhận tiền gửi từ khách hàng, bảo vệ nó và cho vay đối với những...
NHANH là viết tắt của Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác, hoàn toàn thuộc sở hữu...
Séc đề cập đến một hóa đơn trao đổi, trong đó có một lệnh vô điều kiện để ngân hàng thanh toán số tiền được chỉ định từ tài khoản...
Các ngân hàng ngụ ý tổ chức tài chính nhận tiền gửi công khai và mở rộng tín dụng cho những người cần nó. Họ là một phần đáng kể...
Trước khi đi mở một tài khoản trong ngân hàng, bạn nên nhớ rõ, vì loại tài khoản nào phù hợp nhất với yêu cầu của họ. Nếu một người...
Tỷ lệ repo hay còn gọi là tỷ lệ đấu giá mua lại, được RBI giới thiệu để tăng dòng tiền trên thị trường, tức là khi thiếu thanh khoản...
Tỷ lệ repo hoặc là mua lại bán đấu giá tỷ giá là một trong đó Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, mua lại Chứng khoán Chính phủ, từ các...
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ là ngân hàng apex và cơ quan tiền tệ, quy định hệ thống ngân hàng của đất nước. Đó là ngân hàng của ngân...
Để đáp ứng yêu cầu tài chính của doanh nghiệp, người kinh doanh cần xác định mục đích và thời hạn sử dụng tín dụng, tức là không có gì...