Sự khác biệt giữa Chứng khoán sẵn sàng để bán và giao dịch

Ban đầu, các công cụ tài chính cơ bản được giao dịch trên thị trường cho các mục đích đơn giản. Ví dụ, cổ phiếu được phát hành bởi các công ty để huy động vốn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ, trái phiếu được phát hành bởi chính phủ và các trái chủ được sử dụng để nhận lãi cho các công cụ tài chính này. Tuy nhiên, với sự phức tạp ngày càng tăng trên thị trường tài chính, một số lượng lớn các công cụ tài chính đã được giới thiệu để hỗ trợ các nhà đầu tư. Những công cụ tài chính này bao gồm, nhưng không giới hạn, hợp đồng kỳ hạn, tương lai, hoán đổi, quyền chọn, chứng chỉ tiền gửi, quỹ giao dịch hoặc quỹ ETF, quỹ tương hỗ, chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn, tương lai lãi suất, tương lai trái phiếu, v.v. Những chứng khoán này không chỉ cho phép các nhà đầu tư đầu tư theo cách thông minh hơn, mà họ còn cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách giải quyết các xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng. Do đó, mục đích của các chứng khoán này là để tạo thuận lợi cho các quyết định đầu tư bằng cách giữ cho một cá nhân không bị mất một số tiền đáng kể.

Chứng khoán sẵn sàng để bán và chứng khoán kinh doanh là hai ví dụ về các công cụ đó. Các chứng khoán này về cơ bản được phân loại là giao dịch hoặc tổ chức để bán khi chúng được mua. Mục đích của việc mua chứng khoán sẵn sàng để bán là giữ chúng trong một thời gian không xác định hoặc để quản lý mức lãi suất, yêu cầu thanh khoản và rủi ro trả trước. Mặt khác, chứng khoán kinh doanh được mua với mục đích tối đa hóa lợi nhuận thông qua bán lại hoặc đánh giá cao thị trường. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai loại, điều quan trọng là phải hiểu chi tiết các tính năng của các chứng khoán này.

Chứng khoán sẵn sàng để bán (AFS)

AFS là một ví dụ về vốn chủ sở hữu hoặc công cụ nợ được mua với ý định bán lại trước khi đến ngày đáo hạn, nếu có. AFS về bản chất không phải là chiến lược vì chúng không được tổ chức cho mục đích giao dịch, cũng không thuộc danh mục giữ cho đến ngày đáo hạn. Hơn nữa, chúng có sẵn trên thị trường với giá thị trường.

Giao dịch chứng khoán

Mặt khác, chứng khoán kinh doanh là các công cụ tài chính được tổ chức với ý định mua và bán trong một khoảng thời gian ngắn, tức là, chưa đầy một khoảng thời gian mười hai tháng. Chúng thường được tổ chức bởi các tổ chức tài chính cho mục đích mua và bán trong thời gian ngắn.

Sự khác biệt giữa Chứng khoán sẵn sàng để bán - Chứng khoán và Chứng khoán Thương mại

Sau đây là một số khác biệt giữa chứng khoán sẵn sàng để bán và chứng khoán kinh doanh:

  • Dài hạn Vs. Thời gian ngắn

Chứng khoán sẵn sàng để bán-Như đã đề cập, AFS không có ngày đáo hạn và chúng thường được giữ trong một khoảng thời gian dài hơn so với giao dịch chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán-Các chứng khoán này được giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn vì ban quản lý chủ động mua hoặc bán chúng để kiếm lợi nhuận ngắn hạn cho các khoản đầu tư này. Chúng thường được tổ chức trong một vài giờ hoặc vài ngày, nhưng nó phụ thuộc vào bản chất của an ninh và thị trường nơi nó được giao dịch.

  • Ý định mua hàng

Giao dịch chứng khoán-Những chứng khoán này thường được mua với mục đích kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Đây là lý do tại sao họ không được tổ chức trong một thời gian dài.

Có sẵn để bán-Các công cụ tài chính này không được quản lý tích cực với ý định bán để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Thay vào đó, các chứng khoán này được tổ chức và thiết lập bởi các công ty tại một số điểm. Không giống như chứng khoán kinh doanh, AFS không được mua hoặc bán tích cực như chứng khoán kinh doanh, cũng không được giữ trong một khoảng thời gian không xác định để tiếp tục nhận được tiền lãi từ các khoản đầu tư của họ. Thay vào đó, các công cụ này dễ dàng được bán trên thị trường bởi ban quản lý. Nói tóm lại, đây là những chứng khoán có thể được giữ lại trong một thời gian dài hơn, nhưng cũng có thể được bán theo quyết định của ban quản lý.

  • Kế toán điều trị

Chứng khoán sẵn sàng để bán-Chứng khoán sẵn sàng để bán được viết tắt là AFS. Chúng được báo cáo trong báo cáo tài chính với giá trị hợp lý; trong đó, những thay đổi về giá trị trong một kỳ kế toán khác sẽ hướng đến thu nhập toàn diện cho đến khi chứng khoán được bán. Tuy nhiên, khi các chứng khoán này được bán, lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện trong thu nhập toàn diện khác (OCI) sẽ bị đảo ngược và lãi hoặc lỗ thực hiện được chuyển sang báo cáo thu nhập. Số tiền nhận ra thể hiện sự khác biệt giữa giá bán và giá mua.

Ví dụ: nếu AFS được mua với số tiền mặt là 200.000 đô la, thì tài khoản chứng khoán sẵn sàng để bán sẽ bị ghi nợ và số dư tiền mặt được ghi có cùng số tiền. Tuy nhiên, nếu giá trị của AFS giảm xuống còn 100.000 đô la vào kỳ kế toán tiếp theo, số tiền đầu tư sẽ được giảm để phản ánh một cách công bằng sự thay đổi xảy ra trong giá trị thị trường hợp lý của nó. Việc giảm giá trị sẽ được ghi nhận trong OCI. Tương tự, nếu giá trị tăng trong kỳ kế toán tiếp theo, nó cũng cần được ghi nhận trong OCI. AFS không phải bán để thay đổi giá trị của nó được báo cáo trong thu nhập toàn diện khác. Đây là lý do tại sao chúng được gọi là lãi hoặc lỗ 'chưa thực hiện' cho đến khi các công cụ tài chính này được bán.

Giao dịch chứng khoán-Chứng khoán kinh doanh cũng được báo cáo trong báo cáo tài chính với giá trị hợp lý, nhưng ban đầu chúng được ghi nhận trong báo cáo tài chính với giá gốc. Theo thời gian, giá trị thị trường của các chứng khoán này thay đổi và vào cuối một kỳ kế toán, nếu không được bán, giá trị hợp lý của nó được so sánh với chi phí mua ban đầu để tính bất kỳ khoản lỗ hoặc lãi chưa thực hiện nào. Giá trị hợp lý của bảo đảm giao dịch vào cuối mỗi kỳ kế toán sau đó được so sánh với giá trị hợp lý vào cuối kỳ kế toán tiếp theo cùng với bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong giai đoạn đó.

Ví dụ: nếu bảo đảm giao dịch có giá trị hợp lý là 1.500 đô la trong kỳ báo cáo cuối cùng và khi giai đoạn hiện tại kết thúc, giá trị của nó trên thị trường đạt tới 1.800 đô la. Việc điều chỉnh giá trị hợp lý sẽ phải được tính bằng cách ghi nợ 300 đô la vào tài khoản điều chỉnh giá trị hợp lý của chứng khoán và bằng cách thêm 1.500 đô la còn lại vào tài khoản chứng khoán để đạt tổng giá trị hợp lý là 1.800 đô la vào cuối kỳ.

  • Tiêu chuẩn công nhận

Có sẵn để bán-Những thay đổi xảy ra trong giá trị của AFS sau đó được ghi nhận trong một tài khoản được gọi là lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong OCI. Tài khoản này về cơ bản được tìm thấy trong vốn chủ sở hữu của cổ đông; do đó, không có khoản tiền nào được ghi nhận trong báo cáo thu nhập.

Tài khoản giao dịch-Không giống như chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán kinh doanh sau đó được ghi nhận là thu nhập hoạt động trong báo cáo thu nhập.

Điều rất quan trọng đối với một kế toán là phải làm quen với sự khác biệt của các chứng khoán này vì nó cho phép họ ghi lại chúng đúng thời hạn với một số tiền chính xác thay vì đánh giá thấp hoặc định giá quá cao các tài khoản đã nêu ở trên. Tương tự, các nhà đầu tư cũng nên biết sự khác biệt giữa AFS và chứng khoán kinh doanh để xem liệu các khoản đầu tư này có phù hợp với mục tiêu tài chính của họ hay không. Ví dụ, nếu ý định của một nhà đầu tư là bán chứng khoán để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, thì anh ta hoặc cô ta nên đi giao dịch chứng khoán.