Sự khác biệt giữa triết học và tâm lý học

Triết học

Triết học, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp 'philosophia, dịch theo nghĩa đen là' tình yêu khôn ngoan. Triết học là nghiên cứu về các vấn đề chung và cơ bản liên quan đến các vấn đề cụ thể như giá trị, sự tồn tại, kiến ​​thức, lý trí và ngôn ngữ. Các phương pháp kiểm tra triết học bao gồm đặt câu hỏi, phân tích phê phán và tranh luận hợp lý. Các câu hỏi triết học đã được đặt ra trong quá khứ bao gồm: Có thể biết bất cứ điều gì và chứng minh điều đó? Điều gì là thật nhất và ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tuy nhiên, triết học cũng liên quan đến các câu hỏi cụ thể hơn như: con người có ý chí tự do không, và cách tốt nhất để sống một cuộc sống là gì?

Tâm lý học

Tâm lý học, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp 'psychologia' dịch theo nghĩa đen là 'nghiên cứu về tinh thần con người'. Tâm lý học là nghiên cứu về tâm trí và hành vi của con người. Nó kết hợp kiểm tra cả kinh nghiệm có ý thức và vô thức, cũng như sự tương tác giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Tâm lý học là một môn học hàn lâm và khoa học ứng dụng, nhằm tìm hiểu vai trò của các quá trình tinh thần trong hành vi của con người, đồng thời khám phá các chức năng sinh lý và sinh học làm nền tảng cho quá trình xử lý và hành vi nhận thức. Các khái niệm được khám phá bởi các nhà tâm lý học bao gồm nhận thức, nhận thức, sự chú ý, cảm xúc, trí thông minh, hiện tượng học, động lực, chức năng não, tính cách, hành vi, mối quan hệ và khả năng phục hồi. Phương pháp điều tra tâm lý theo kinh nghiệm bao gồm các nghiên cứu thực nghiệm để suy ra mối quan hệ nhân quả và tương quan giữa các biến khác biệt.

Sự khác biệt giữa hai thực tiễn

Triết học được cho là nền tảng cho tất cả các ngành khoa học, bao gồm cả tâm lý học, và do đó cả hai ngành học chồng chéo đến một mức độ nào đó. Tuy nhiên, mặc dù cả hai cơ quan kiến ​​thức kiểm tra con người và cuộc sống, các khía cạnh mà mỗi ngành học tập trung vào, là khác nhau đáng kể. Đó là, trong khi triết học cố gắng hiểu sự tồn tại của cuộc sống con người, thì tâm lý học cố gắng hiểu hành vi của con người.

Ngoài các chủ đề mà mỗi lĩnh vực bao gồm, triết học và tâm lý học cũng khác nhau về các phương pháp họ sử dụng để trả lời các câu hỏi. Triết học nhìn vào các lĩnh vực như cuộc sống sau khi chết thông qua các câu hỏi và câu trả lời, và sẽ không bao giờ đưa ra một câu trả lời đúng, duy nhất. Ngược lại, tâm lý học sử dụng phương pháp khoa học để hiểu hành vi của con người. Điều này liên quan đến kiểm tra giả thuyết dẫn đến kết luận hợp lý, được hỗ trợ bởi cả quan sát và dữ liệu vật lý.

Hơn nữa, triết học và tâm lý học khác nhau về cơ hội việc làm. Chuyên ngành triết học có thể được sử dụng như giáo viên, nhà nghiên cứu, tác giả và diễn giả học thuật. Ngược lại, các nhà tâm lý học có thể làm việc trên một loạt các lĩnh vực. Họ có thể trở thành nhà tâm lý học lâm sàng chẩn đoán và điều trị các tình trạng sức khỏe tâm thần, hoặc họ có thể trở thành nhà tâm lý học tư vấn, người cung cấp cho mọi người lời khuyên về các vấn đề khác nhau. Các nhà tâm lý học cũng có thể trở thành diễn giả hàn lâm, giảng viên đại học, tác giả và nhà nghiên cứu.