Kinh tế học
GDP thực tế cung cấp một viễn cảnh tốt hơn so với GDP danh nghĩa khi theo dõi sản lượng kinh tế trong một khoảng thời gian. Khi mọi người...
GDP (hoặc là Tổng sản phẩm quốc nội) và GNP (Tổng sản phẩm quốc gia) đo lường quy mô và sức mạnh của một nền kinh tế nhưng được tính...
Các nhà hoạch định chính sách kinh tế được cho là có hai loại công cụ để tác động đến nền kinh tế của một quốc gia: ngân sách và...
Tăng trưởng kinh tế là một khái niệm hẹp hơn so với phát triển kinh tế. Đó là sự gia tăng mức sản lượng quốc gia thực sự của một...
Dow vs NASDAQ Dow và NASDAQ là các thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực thị trường. Vì Dow và NASDAQ không được các giáo dân hiểu rõ,...
GDP so với NDP GDP và NDP là các thuật ngữ liên quan đến kinh tế. GDP GDP là viết tắt của tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó,...
GDP so với GPI Kinh tế vĩ mô là nghiên cứu về điều kiện kinh tế của một quốc gia. Đây là một nghiên cứu kinh tế rộng rãi đòi...
WTO vs GATT Có thể nói rằng GATT, hoàn toàn được gọi là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại, và WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới,...
WDV vs SLM Các công ty có một nhiệm vụ rất khó khăn khi nói đến việc mua lại một tài sản, có thể là một tài sản hữu hình...
Sẽ rất khó để xác định ranh giới chính xác giữa nền kinh tế của Obama và nền kinh tế của Trump. Những quản trị này đã có những thăng...