Mất so với thua

Lose và Loose thường được sử dụng không chính xác.

Thua đề cập đến thua. tôi có thể mất chìa khóa của tôi, hoặc là thua một ván tennis, hoặc là mất trí; hoặc là mất doanh thu tiềm năng. Từ "kẻ thua cuộc" cũng là tiếng lóng cho một kẻ lạc lõng, đặc biệt là một người hiếm khi thành công trong công việc, mối quan hệ cá nhân, v.v..

Lỏng, mặt khác, là đối diện của chặt chẽ. Ví dụ, các ốc vít bị lỏng để chiếc ghế rơi ra khi Humpty Dumpty ngồi lên nó. Từ "Loose" đôi khi cũng được sử dụng để biểu thị sự suy đồi đạo đức (như trong nhân vật lỏng lẻo).

Biểu đồ so sánh

Biểu đồ so sánh lỏng lẻo và thua
LỏngThua
Ý nghĩa Không chật Liên quan đến thua lỗ (không thắng, hoặc thất bại, hoặc không kiếm được tiền)