Tài trợ so với bảo hiểm trọn đời

Tài trợ và chính sách trọn đời là hai loại khác nhau Tài trợBảo hiểm trọn đờiCác yếu tố cần xem xét Số tiền được hưởng, phí bảo hiểm, tỷ lệ đầu tư, thời hạn bảo hiểm Xuất chi, Premium, giá trị tiền mặt chính sách, tham gia / không tham gia. Định nghĩa Khoản tài trợ là loại bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn, trong đó thời gian đóng bảo hiểm ngắn hơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời và số tiền bảo hiểm được chi trả trong một khoảng thời gian nhất định (10-20 năm) hoặc khi người được bảo hiểm đạt đến một độ tuổi nhất định. Một chương trình bảo hiểm nhân thọ với một khoảng thời gian không xác định, theo đó các khoản trợ cấp tử vong được trả cho cái chết bất cứ khi nào nó có thể xảy ra. Thanh toán Tiền trợ cấp tử vong được trả vào lúc chết hoặc một khoản tiền được trả khi đáo hạn. Trợ cấp tử vong được trả khi chết (đầy đủ) đến 100 hoặc 120 tuổi. Cao cấp Chi phí hoặc phí bảo hiểm mỗi tháng tương đối đắt đỏ và phí bảo hiểm được trả trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Phí bảo hiểm cao hơn vì các gói bảo hiểm trọn đời phải luôn thanh toán cuối cùng và xây dựng giá trị tiền mặt Nếu còn sống ở cuối thời hạn chính sách / bảo hiểm Xuất chi đảm bảo Xuất chi đảm bảo Các loại Có ba loại chính sách tài trợ khác nhau: bảo hiểm lợi nhuận, liên kết đơn vị và chi phí thấp. Bảo hiểm trọn đời có nhiều loại khác nhau: không tham gia, tham gia, lương giới hạn, phí bảo hiểm duy nhất. Ưu điểm Thời hạn có hạn để trả phí bảo hiểm, giúp xây dựng giá trị tiền mặt nhanh hơn. Ngoài ra, có thể nhận được một khoản tiền mặt trong trường hợp bị bệnh hoặc tại thời điểm đáo hạn. Phí bảo hiểm cấp được phân bổ trong suốt cuộc đời của bảo hiểm và giá cả phải chăng hơn.

Nội dung: Tài trợ vs Bảo hiểm trọn đời

 • 1 Tài sản là gì?
 • 2 Bảo hiểm trọn đời là gì?
 • 3 công dụng
 • 4 phí bảo hiểm và xuất chi
 • 5 ưu và nhược điểm
 • 6 loại chính sách bảo hiểm khác nhau và bảo hiểm trọn đời
  • 6.1 Các loại chính sách tài trợ
  • 6.2 Các loại bảo hiểm trọn đời
 • 7 tài liệu tham khảo

Tài sản là gì?

Với bảo hiểm tài trợ, như với bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, trọng tâm là độ dài của các điều khoản của chính sách, thường là 10 đến 20 năm. Nếu người được bảo hiểm chết trước khi đáo hạn, mệnh giá của chính sách - còn được gọi là "lợi ích tử vong" - được trả một lần cho bất kỳ người thụ hưởng nào. Tuy nhiên, nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống tại thời điểm đáo hạn, thì mệnh giá sẽ trả lại cho chủ hợp đồng.

Khoản tài trợ được chi trả bao nhiêu tùy thuộc vào khoản đóng góp hàng tháng mà chủ sở hữu chính sách quyết định thực hiện cho khoản tài trợ. Số tiền xuất chi cũng bị ảnh hưởng bởi loại chính sách tài trợ.

Bảo hiểm trọn đời là gì?

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có lẽ là loại chính sách mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói đến "bảo hiểm nhân thọ". Một chủ hợp đồng thanh toán vào kế hoạch, thường là trên cơ sở hàng tháng và số tiền này được chia thành hai nơi: bảo hiểm (cụ thể là trợ cấp tử vong) và đầu tư rủi ro thấp. Thành phần đầu tư rủi ro thấp của bảo hiểm nhân thọ trọn đời xây dựng cái gọi là "giá trị tiền mặt". Sau cái chết của chủ hợp đồng, người thụ hưởng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán từ bảo hiểm nhân thọ bao gồm cả mệnh giá của chương trình giá trị tiền mặt. Ví dụ: mệnh giá của một gói có thể là 100.000 đô la, nhưng 14.000 đô la có thể đã tích lũy từ các khoản đầu tư, có nghĩa là tổng số tiền bảo hiểm sẽ là 114.000 đô la.

Công dụng

Mặc dù bảo hiểm tài trợ được sử dụng cho mục đích bảo hiểm nhân thọ và bảo đảm tài chính cho người thụ hưởng, nó cũng thường được sử dụng như một kế hoạch tiết kiệm đại học không rủi ro. Tuy nhiên, "không rủi ro" cũng có nghĩa là lợi nhuận rất ít. Một phần của tất cả các phí bảo hiểm dành cho việc mua bảo hiểm và lãi suất tài trợ thường thấp. Cuối cùng, điều này có nghĩa là khoản thanh toán từ một khoản tài trợ được sử dụng cho tiết kiệm là không ấn tượng và có thể không theo kịp lạm phát. Đối với tiết kiệm đại học, kế hoạch 529 hoặc tài khoản tiết kiệm giáo dục (ESA) sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong cùng một khoảng thời gian.

Toàn bộ cuộc sống là bảo hiểm vĩnh viễn - nghĩa là, nó bao gồm các chủ chính sách cho những gì có thể sẽ là toàn bộ cuộc sống của anh ấy hoặc cô ấy. Nó chủ yếu được sử dụng để cung cấp cho người thụ hưởng hỗ trợ tài chính sau cái chết của người được bảo hiểm. Một số người có bảo hiểm trọn đời cũng tận dụng các giá trị tiền mặt của các chương trình này (tiền kiếm được từ thành phần đầu tư của cả cuộc đời), thường cho phép các chủ hợp đồng vay so với giá trị tiền mặt của chính sách của họ. Khoản vay này phải được trả vào thời điểm chết, hoặc số tiền chưa trả sẽ được khấu trừ vào mệnh giá của chính sách.

Phí bảo hiểm và khoản thanh toán

Bảo hiểm tài trợ có chi phí bảo hiểm đắt hơn so với bảo hiểm trọn đời. Phí bảo hiểm được trả cho đến khi đáo hạn tài trợ, tại thời điểm mệnh giá hoặc lợi ích tử vong, được phát hành cho người thụ hưởng hoặc chủ hợp đồng. Điều đáng chú ý là mệnh giá của bảo hiểm tài trợ là cũng thế giá trị tiền mặt của nó.

Phí bảo hiểm cho bảo hiểm nhân thọ trọn đời được trả trong suốt cuộc đời của chủ hợp đồng. Quyền lợi tử vong được trả cho bất kỳ người thụ hưởng nào sau cái chết của người được bảo hiểm và nói chung, mọi giá trị tiền mặt được tích lũy không phải trả cho người thụ hưởng. Tuy nhiên, lợi ích tiền mặt tích lũy có thể được vay hoặc sử dụng để mua thêm trợ cấp tử vong trong suốt cuộc đời của cá nhân được bảo hiểm.

Ưu và nhược điểm

Các khoản tài trợ bao gồm một khoảng thời gian thanh toán phí bảo hiểm hạn chế, giúp xây dựng giá trị nhanh hơn. Ngoài ra, có thể nhận được một khoản tiền mặt trong trường hợp bị bệnh hoặc tại thời điểm đáo hạn. Nhược điểm chính là bảo hiểm tài trợ đắt hơn; nó cũng không phổ biến như trong quá khứ, khiến việc tìm kiếm một loạt các chính sách tài trợ để lựa chọn từ đó trở nên khó khăn hơn.

Ưu điểm của bảo hiểm trọn đời là phí bảo hiểm cấp có giá cả phải chăng hơn và được phân phối trong suốt vòng đời của người được bảo hiểm. Nhược điểm chính là lãi suất hoặc tốc độ tăng trưởng của giá trị tiền mặt thấp hơn so với các khoản đầu tư khác và không thể được sử dụng như một khoản đầu tư.

Các loại chính sách bảo hiểm khác nhau và bảo hiểm trọn đời

Các loại chính sách tài trợ

Có ba loại chính sách tài trợ khác nhau: chính sách tham gia (a.k.a., có lợi nhuận), liên kết đơn vị và chi phí thấp.

Truyên thông chính sách tham gia là các chính sách tài trợ bó bảo hiểm và đầu tư. Họ đảm bảo một khoản tiền được đảm bảo cơ bản được trả vào thời điểm chủ sở hữu chính sách chết hoặc khi chính sách đáo hạn, nhưng cũng cung cấp khả năng thanh toán bổ sung hoặc tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu suất đầu tư. Các khoản thanh toán này có thể là tiền thưởng đảo ngược (thường là hàng năm) hoặc thiết bị đầu cuối (cuối chính sách); trong trường hợp hiệu suất thị trường bất lợi, giá trị đầu hàng cũng có thể bị giảm. Loại bảo hiểm tài trợ này đã bị chỉ trích vì có tỷ lệ hoàn vốn thấp và không linh hoạt cho các khoản thanh toán cao cấp.

Bảo hiểm liên kết đơn vị là một chính sách tài trợ trong đó phí bảo hiểm được đầu tư vào một quỹ bảo hiểm được đơn vị hóa. Những loại chính sách này chủ yếu được tìm thấy ở Anh.

Chính sách tài trợ chi phí thấp nhằm mục đích trả hết nợ thế chấp. Tuy nhiên, nhược điểm của các chính sách này là đôi khi số tiền nhận được khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm không đủ để trả nợ thế chấp.

Các loại bảo hiểm trọn đời

Một số loại bảo hiểm trọn đời khác nhau tồn tại: không tham gia, tham gia, phí bảo hiểm không xác định, kinh tế, lương hạn chế, phí bảo hiểm duy nhất và nhạy cảm với lãi suất.

Trong bảo hiểm không tham gia, phí bảo hiểm, quyền lợi tử vong và giá trị đầu hàng tiền mặt được xác định tại thời điểm chính sách được ban hành và không thể thay đổi. Vì vậy, như trường hợp có thể, công ty bảo hiểm được hưởng bất kỳ lợi nhuận vượt quá hiện có. Nếu các yêu cầu được đánh giá thấp, công ty bảo hiểm chịu rủi ro và chịu trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch.

Trong tham gia bảo hiểm, lợi nhuận vượt mức (cổ tức và tiền thưởng) từ phí bảo hiểm được chia sẻ với chủ hợp đồng và được miễn thuế trong suốt thời gian của chủ hợp đồng.

An chính sách bảo hiểm không xác định giống như bảo hiểm không tham gia, ngoại trừ phí bảo hiểm có thể thay đổi mỗi năm nhưng không vượt quá phí bảo hiểm tối đa đã thỏa thuận. Trong các chính sách này, phí bảo hiểm có xu hướng tăng theo tuổi của người được bảo hiểm.

Chính sách bảo hiểm kinh tế là sự kết hợp giữa bảo hiểm nhân thọ có thời hạn và tham gia, trong đó một phần cổ tức được sử dụng để mua bảo hiểm có kỳ hạn. Do đó, loại chính sách này có thể mang lại lợi ích tử vong cao hơn trong một số năm và lợi ích tử vong thấp hơn ở những người khác.

Bảo hiểm trả có giới hạn kéo dài trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm, nhưng phí bảo hiểm được trả trong vòng 20 năm đầu tiên của chương trình. Do đó, chính sách này có thể chi phí trả trước nhiều hơn, để xây dựng đủ giá trị tiền mặt cho các năm còn lại của chính sách.

Một chính sách bảo hiểm duy nhất, như tên cho thấy, liên quan đến một khoản thanh toán lớn duy nhất. Thường có một khoản phí được tính trong trường hợp chủ hợp đồng quyết định rút tiền mặt trước đó.

Trong chính sách nhạy cảm, khái niệm từ cả cuộc sống và chính sách cuộc sống phổ quát được kết hợp. Tiền lãi cộng dồn vào giá trị tiền mặt thay đổi theo điều kiện thị trường. Lợi ích tử vong không đổi, mặc dù phí bảo hiểm có thể thay đổi theo giá trị đặt trước tối đa được quyết định trong chính sách.

Người giới thiệu

 • Wikipedia: Bảo hiểm nhân thọ