EURIBOR so với LIBOR

Các Lãi suất giao dịch liên ngân hàng Luân Đôn, thường được gọi là THƯ VIỆN, đại diện cho lãi suất trung bình mà các ngân hàng hàng đầu ở London ước tính họ sẽ phải trả khi vay từ các ngân hàng khác. Các Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng Euro, được biết như EURIBOR, là tỷ lệ tham chiếu tương tự cho khu vực đồng Euro EURIBORTHƯ VIỆNViết tắt của Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng Euro Lãi suất giao dịch liên ngân hàng Luân Đôn Phép tính 44 ngân hàng châu Âu nộp ước tính hàng ngày cho chi phí vay liên ngân hàng. 15% ước tính cao nhất và thấp nhất bị loại bỏ và phần còn lại được tính trung bình để xác định tỷ lệ hàng ngày. Một hội đồng gồm 18 ngân hàng nộp dự toán hàng ngày cho chi phí vay liên ngân hàng. 4 ước tính cao nhất và thấp nhất bị loại bỏ và 10 ước tính còn lại được tính trung bình để xác định tỷ lệ hàng ngày. Tiền tệ Euro 10 loại tiền tệ khác nhau Thời hạn Tám (1w, 2w, 1m, 2m, 3 m, 6m, 9m, 12m) Bảy (qua đêm, 1w, 1m, 2m, 3 m, 6m, 12m) Tính toán hằng ngày hằng ngày Được sử dụng cho các giao dịch tại Hoa Kỳ Chỉ những người ở Euro Đúng Quản lý bởi Liên đoàn ngân hàng châu Âu Hiệp hội Ngân hàng Anh

Nội dung: EURIBOR vs LIBOR

 • 1 Euribor và Libor là gì?
 • 2 Libor và Euribor được tính như thế nào?
 • 3 kỳ hạn
 • 4 tiền tệ
 • 5 mức giá Libor và Euribor
  • 5.1 Giá hàng ngày
 • 6 ứng dụng trong tài chính
 • 7 Tin tức gần đây
 • 8 tài liệu tham khảo

Euribor và Libor là gì?

LIBOR là viết tắt của Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng Luân Đôn. Đó là tỷ lệ trung bình mà tại đó một lựa chọn các ngân hàng Luân Đôn được chuẩn bị để cho vay lẫn nhau. Định nghĩa chính thức là:

Tỷ lệ mà một ngân hàng của Hội đồng cộng tác viên cá nhân có thể vay tiền, là để làm điều đó bằng cách yêu cầu và sau đó chấp nhận các đề nghị liên ngân hàng ở quy mô thị trường hợp lý, ngay trước 11:00 giờ Luân Đôn.

Libor không chỉ là một tỷ lệ mà là một bộ chỉ số. Có tỷ lệ Libor riêng được báo cáo cho 15 kỳ hạn khác nhau và cho 10 loại tiền tệ.

Khái niệm về Euribor (Tỷ giá được cung cấp liên ngân hàng Euro) giống như đối với Libor, nhưng nó dựa trên ước tính từ các ngân hàng hàng đầu châu Âu. Euribor là lãi suất liên ngân hàng trung bình mà các ngân hàng châu Âu chuẩn bị cho vay với nhau. Nó được biên soạn bởi Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu. Euribor cũng được báo cáo cho 15 kỳ hạn khác nhau nhưng chỉ với một loại tiền tệ: Euro.

Libor và Euribor được tính như thế nào?

Libor được Thomson Reuters tính toán và xuất bản thay mặt cho Hiệp hội Ngân hàng Anh (BBA). Mỗi ngày thị trường mở cửa, BBA khảo sát một nhóm các ngân hàng (18 ngân hàng lớn trên toàn cầu cho USD Libor), yêu cầu họ ước tính mức lãi suất mà họ sẽ phải trả để vay tiền từ các ngân hàng khác. Bốn phản hồi cao nhất và bốn thấp nhất bị loại bỏ và trung bình được tính dựa trên giữa 10. Trung bình này sau đó được báo cáo vào lúc 11:30 sáng theo tỷ lệ Libor cho ngày hôm đó.

Euribor được tính theo cách tương tự, nhưng hội đồng các ngân hàng gửi dự toán lãi suất lớn hơn nhiều và từ khắp châu Âu. Tính đến năm 2014, hội đồng này bao gồm 26 ngân hàng có khối lượng kinh doanh cao nhất trong thị trường tiền tệ khu vực đồng Euro. 15% cao nhất và thấp nhất của các ước tính được loại bỏ khỏi tính toán và các tỷ lệ còn lại được tính trung bình và làm tròn đến ba chữ số thập phân. Euribor cũng được Reuters tính toán và công bố.

Thời hạn

Thời gian đáo hạn là thời gian cho vay, tức là, một khoản tiền được cho vay trong bao lâu. Cả Euribor và Libor đều tính toán các tỷ lệ khác nhau cho mỗi kỳ hạn mà họ phân tích.

Euribor có tám kỳ hạn khác nhau: một và hai tuần, và một, hai, ba, sáu, chín và 12 tháng.[1]

Libor có bảy kỳ hạn khác nhau. Đây là qua đêm, một tuần, và một, hai, ba, sáu và 12 tháng.[2] Tại Hoa Kỳ, nhiều hợp đồng tư nhân tham khảo Libor ba tháng.

Vào cuối năm 2013, cả Libor và Euribor đều giảm số lượng danh sách đáo hạn từ 15.

Tiền tệ

Euribor chỉ có sẵn cho Euro, trong khi Libor có sẵn cho 10 loại tiền khác nhau: đô la Úc, bảng Anh, đô la Canada, krone Đan Mạch, Euro, Yên Nhật, đô la New Zealand, đồng franc Thụy Sĩ và đô la Mỹ. Libor cũng có sẵn cho Euro, nhưng chủ yếu là cho các mục đích liên tục cho các hợp đồng đã được thực hiện trước EMU. Mặt khác, Euribor được sử dụng rộng rãi hơn.

Tỷ giá Libor và Euribor

Euribor được xuất bản lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1998. Libor chính thức bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 1986, nhưng nó đã có thời gian dùng thử vào tháng 12 năm 1984.

Tỷ giá Euribor cho 12m (đỏ), 3 m (xanh dương) và 1w (xanh lá cây) từ năm 1998 đến 2011.

Giá hàng ngày

Tỷ lệ Euribor và Libor hàng ngày có thể được tìm thấy ở đây:

 • Tỷ giá Libor trong tất cả các loại tiền tệ, cho tất cả các kỳ hạn
 • Tỷ giá Euribor cho tất cả các kỳ hạn

Ứng dụng trong tài chính

Libor được sử dụng làm chuẩn để so sánh với các công cụ tài chính có mệnh giá bằng Euro. Nó không được sử dụng để đo lường các giao dịch của Hoa Kỳ dựa trên đô la.

Libor được sử dụng làm tỷ lệ tham chiếu của nhiều công cụ tài chính, bao gồm các công cụ cố định lãi suất (như hoán đổi lãi suất), các sản phẩm thương mại (như các khoản vay có kỳ hạn và thế chấp lãi suất thay đổi) và các sản phẩm lai (như nghĩa vụ thế chấp được thế chấp). Ở Hoa Kỳ, 60% các khoản thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh chính và gần như tất cả các khoản thế chấp dưới chuẩn được lập chỉ mục cho Libor. Ví dụ: thế chấp có lãi suất thay đổi có thể dựa trên tỷ lệ Libor sáu tháng, cộng với 3%.

Tin tức gần đây

Người giới thiệu

 • Libor - Wikipedia
 • Euribor - Wikipedia
 • http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/eur Cinc-euro / euro.aspx
 • Vai trò của Thomson Reuters trong việc tính toán LIBOR