Phân tích cơ bản và kỹ thuật

Nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật của phân tích cơ bản hoặc là phân tích kỹ thuật (hoặc thường là cả hai) để đưa ra quyết định giao dịch chứng khoán. Phân tích cơ bản cố gắng tính giá trị nội tại của một Phân tích cơ bảnPhân tích kỹ thuậtĐịnh nghĩa Tính giá trị cổ phiếu bằng các yếu tố kinh tế, được gọi là nguyên tắc cơ bản. Sử dụng biến động giá của an ninh để dự đoán biến động giá trong tương lai Dữ liệu được thu thập từ Báo cáo tài chính Biểu đồ Cổ phiếu đã mua Khi giá giảm dưới giá trị nội tại Khi thương nhân tin rằng họ có thể bán nó với giá cao hơn Chân trời thời gian Phương pháp dài hạn Cách tiếp cận ngắn hạn Chức năng Đầu tư Buôn bán Các khái niệm được sử dụng Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) Lý thuyết Dow, dữ liệu giá Thí dụ Đánh giá iPhone (http://aswathdamodaran.blogspot.com/2012/08/apples-crown-jewel-valuing-iphone.html) AOL từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2002 (http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Prices_move_in_trends) Tầm nhìn nhìn về phía sau cũng như về phía trước nhìn lạc hậu

Thời gian và cách sử dụng

Phân tích cơ bản có một cách tiếp cận dài hạn để phân tích thị trường, xem xét dữ liệu trong một số năm. Vì vậy, phân tích cơ bản được sử dụng phổ biến hơn bởi các nhà đầu tư dài hạn vì nó giúp họ chọn các tài sản sẽ tăng giá trị theo thời gian

Phân tích kỹ thuật có một cách tiếp cận tương đối ngắn hạn để phân tích thị trường và được sử dụng trên khung thời gian của tuần, ngày hoặc thậm chí là vài phút. Vì vậy, nó được sử dụng phổ biến hơn bởi các nhà giao dịch hàng ngày vì nó nhằm mục đích chọn các tài sản có thể được bán cho người khác với giá cao hơn trong ngắn hạn.

Cách phân tích hoạt động

Phân tích cơ bản tính toán biến động giá trong tương lai bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế của một doanh nghiệp, được gọi là nguyên tắc cơ bản. Nó bao gồm phân tích kinh tế, phân tích ngành và phân tích công ty. Kiểu đầu tư này giả định rằng thị trường ngắn hạn là sai, nhưng giá cổ phiếu đó sẽ tự điều chỉnh trong dài hạn. Lợi nhuận có thể được thực hiện bằng cách mua một bảo mật bị đánh giá sai và sau đó chờ đợi thị trường nhận ra sai lầm của mình. Nó được sử dụng bởi mua và giữ các nhà đầu tư và nhà đầu tư giá trị, trong số những người khác.

Phân tích cơ bản xem xét các báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thu nhập, để xác định giá trị nội tại của một công ty. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị nội tại này, việc mua nó được coi là một khoản đầu tư tốt. Mô hình phổ biến nhất để định giá cổ phiếu là mô hình dòng tiền chiết khấu, sử dụng cổ tức mà nhà đầu tư nhận được, cùng với giá bán cuối cùng, thu nhập của công ty hoặc dòng tiền của công ty. Nó cũng xem xét số nợ hiện tại sử dụng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Phân tích kỹ thuật sử dụng biến động giá trong quá khứ của chứng khoán để dự đoán biến động giá trong tương lai của nó. Nó tập trung vào giá thị trường, hơn là các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến họ. Nó phớt lờ giá trị của người dùng của cổ phiếu và thay vào đó xem xét các xu hướng và mô hình được tạo ra bởi phản ứng cảm xúc của nhà đầu tư đối với biến động giá.

Các phân tích kỹ thuật chỉ nhìn vào biểu đồ, vì nó tin rằng tất cả các nguyên tắc cơ bản của một công ty được phản ánh trong giá cổ phiếu. Nó xem xét các mô hình và quy tắc giao dịch dựa trên các biến đổi giá và khối lượng, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối, đường trung bình động, hồi quy, tương quan giá giữa thị trường và nội thị, chu kỳ kinh doanh, chu kỳ thị trường chứng khoán và mô hình biểu đồ. Các mẫu biểu đồ được nghiên cứu phổ biến nhất, vì chúng cho thấy sự thay đổi trong biến động giá. Các mẫu biểu đồ phổ biến bao gồm đầu và vai, gợi ý rằng an ninh sắp sửa đi ngược lại xu hướng trước đó, cốc cốc và tay cầm, điều đó cho thấy xu hướng tăng đã tạm dừng nhưng sẽ tiếp tục, và hai đỉnh và đáy đôi, mà báo hiệu một xu hướng đảo ngược. Các thương nhân hơn tính toán trung bình di chuyển của bảo mật (giá trung bình trong một khoảng thời gian đã đặt) để dọn sạch dữ liệu và xác định xu hướng hiện tại, bao gồm cả liệu bảo mật đang di chuyển theo xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Các mức trung bình này cũng được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đang giảm giá, nó có thể đảo ngược hướng một khi nó chạm mức hỗ trợ của một đường trung bình chính. Các thương nhân cũng tính toán các chỉ số như một thước đo thứ cấp để xem xét dòng tiền, xu hướng và động lượng. Một chỉ báo hàng đầu dự đoán biến động giá, trong khi chỉ báo trễ là một công cụ xác nhận được tính sau khi diễn biến giá.

Người giới thiệu

  • Wikipedia: Phân tích kỹ thuật
  • Wikipedia: Phân tích cơ bản