Sáp nhập so với mua lại

Mặc dù chúng thường được thốt ra trong cùng một hơi thở và được sử dụng như thể chúng đồng nghĩa với nhau, các thuật ngữ sáp nhậpmua lại có nghĩa là những điều hơi khác nhau.

Việc mua hàng được coi là sáp nhập hay mua lại thực sự phụ thuộc vào việc mua hàng là thân thiện hay thù địch và cách thức công bố. Nói cách khác, sự khác biệt thực sự nằm ở cách thức mua hàng được truyền đạt và nhận bởi ban giám đốc, nhân viên và cổ đông của công ty mục tiêu.

Khi một công ty tiếp quản công ty khác và xác định rõ ràng là chủ sở hữu mới, giao dịch mua được gọi là mua lại. Từ quan điểm pháp lý, công ty mục tiêu không còn tồn tại, người mua "nuốt chửng" doanh nghiệp và cổ phiếu của người mua tiếp tục được giao dịch.

Theo nghĩa thuần túy của thuật ngữ này, một vụ sáp nhập xảy ra khi hai công ty, thường có cùng quy mô, đồng ý tiến lên như một công ty mới duy nhất thay vì vẫn sở hữu và điều hành riêng. Loại hành động này được gọi chính xác hơn là "sự hợp nhất của bình đẳng". Cổ phiếu của cả hai công ty đều đầu hàng và cổ phiếu công ty mới được phát hành thay thế. Ví dụ, cả Daimler-Benz và Chrysler đã ngừng tồn tại khi hai công ty sáp nhập và một công ty mới, DaimlerChrysler, được tạo ra.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sáp nhập thực tế bằng không xảy ra rất thường xuyên. Thông thường, một công ty sẽ mua một công ty khác và, như một phần trong các điều khoản của thỏa thuận, chỉ cần cho phép công ty bị mua tuyên bố rằng hành động đó là sự hợp nhất của bằng, ngay cả khi về mặt kỹ thuật là mua lại. Do đó, bị mua chuộc thường mang ý nghĩa tiêu cực, do đó, bằng cách mô tả thỏa thuận này là một sự hợp nhất, các nhà sản xuất thỏa thuận và các nhà quản lý hàng đầu cố gắng làm cho việc tiếp quản trở nên ngon miệng hơn.

Một thỏa thuận mua hàng cũng sẽ được gọi là sáp nhập khi cả hai Mua lạiSáp nhậpGiới thiệu (từ Wikipedia) Khi một công ty tiếp quản công ty khác và thiết lập rõ ràng là chủ sở hữu mới. Từ quan điểm pháp lý, công ty mục tiêu không còn tồn tại, người mua "nuốt chửng" doanh nghiệp và cổ phiếu của người mua tiếp tục được giao dịch. Cụm từ sáp nhập và mua lại (viết tắt M & A) đề cập đến khía cạnh chiến lược công ty, tài chính doanh nghiệp và quản lý đối phó với việc mua, bán và kết hợp các công ty khác nhau có thể hỗ trợ, tài trợ hoặc giúp đỡ một công ty đang phát triển

Video giải thích sự khác biệt