giày dép
Các sự khác biệt giữa máy bơm và giày cao gót là trong kích thước gót chân của họ. Máy bơm thường là ngón chân cái hoặc ngón chân cái...