Chung
Tất cả chúng ta đều biết rằng bất cứ khi nào chúng ta viết địa chỉ bưu chính trong khi gửi một cái gì đó cho một người nào đó...
Bảo hiểm nhân thọ đề cập đến bảo hiểm, bao gồm cuộc sống của con người, tức là trong trường hợp tử vong, một số tiền nhất định được trả...
WhatsApp là một ứng dụng, được tạo đặc biệt cho điện thoại thông minh, cho phép người dùng thực hiện nhắn tin nhanh. Bây giờ, nếu chúng ta nói về...
Ngày nay, trở thành người ăn chay hoặc ăn chay là thịnh hành. Ăn chay là một khái niệm rất cũ, đặc biệt đối với những người theo Ấn Độ...
Thuế có thể được hiểu là nghĩa vụ tiền tệ của Chính phủ đối với thu nhập, hoạt động hoặc hàng hóa. Nó được thu thập để phục vụ mục...
Một trong những cải cách lớn trong Hệ thống Thuế của Ấn Độ là sự ra đời của GST, tức là Thuế Hàng hóa và Dịch vụ. Nó nhằm mục...
Dựa trên mật độ dân số, phát triển, tiện nghi, cơ hội việc làm, giáo dục, v.v ... định cư của con người chủ yếu được chia thành hai loại,...
Có một số hình thức tổ chức nhất định được tạo ra, với mục đích cung cấp dịch vụ cho các thành viên, thay vì kiếm lợi nhuận. Sự tin...
Trong Thuế thu nhập, tổng thu nhập của người nhận trợ cấp cho năm trước phải chịu thuế trong năm đánh giá. Mặc dù có một số quy định nhất...
Mọi người bảo trợ đều muốn thoát khỏi việc trả thuế, điều này khuyến khích họ sử dụng các phương tiện khác nhau để tránh việc thanh toán đó. Và...