Vương quốc Anh vs Vương quốc Anh

Nước Anh là một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây châu Âu và bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales. Mặc dù thuật ngữ này thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với Vương quốc Anh, sự khác biệt giữa Vương quốc Anh và Vương quốc Anh là Vương quốc Anh cũng bao gồm Bắc Ireland và một số đảo ngoài khơi ngoài Vương quốc Anh.

Nước AnhVương quốc AnhTiền tệ Bảng Anh (£) (GBP) Bảng Anh (£) (GBP) Múi giờ GMT (UTC + 0) Giờ trung bình Greenwich (UTC) Mã gọi +44 +44 Chính quyền Dân chủ nghị viện và quân chủ lập hiến Chế độ quân chủ lập hiến Ma quỷ Anh, Anh người Anh

Người giới thiệu

  • Câu chuyện của nước Anh
  • Nước Anh. (2008). Trong Encyclopædia Britannica. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2008, từ Encyclopædia Britannica Online