Sự khác biệt giữa 'Trước' và 'Trước'.

Một điều bạn có thể hiểu trong khi so sánh một quả đào và một quả xuân đào là mặc dù cả hai giống nhau gần như 100%, chúng được cho là và về mặt di truyền không giống nhau. Cả hai đều thuộc họ trái cây, cả hai đều có màu cam đào, chúng đều mềm và cả hai đều có hạt khổng lồ ở giữa. Nhưng một là mờ, đào, trong khi kia là mịn màng, mật hoa. Cả hai đều có cùng độ mọng nước phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch mùa, cả hai đều có rất nhiều vitamin 'c' và cả hai gần như không thể phân biệt được với nhau.

Ví dụ trên về quả đào và quả xuân đào là một ví dụ điển hình để song song sự tương đồng và phân biệt giữa các từ 'trước' và 'trước'. Nhìn vào chúng người ta sẽ nghĩ chúng là từ đồng nghĩa. Một khác nhau như một giới từ, trạng từ và kết hợp trong khi cái còn lại chỉ có thể nhận dạng như một trạng từ. Bạn có thể đoán là cái nào không? Một đặc điểm khác biệt và lý do chính của sự khác biệt của chúng là từ ngữ nằm ở vị trí của chúng trong thời gian. Một được định nghĩa là thời gian trước một sự kiện, cái còn lại được định nghĩa là trong thời gian trước một sự kiện. Những điểm tương đồng rất mơ hồ và không tương xứng, nhưng sự khác biệt là rất chính xác và chính xác. Kiểm tra và thảo luận về những điểm tương đồng và khác biệt. Nghiên cứu cả hai định nghĩa của chúng trong các ví dụ và phác thảo dưới đây sẽ cho bạn hiểu biết trung gian để thảo luận và kiểm tra hai biến.

Trước: Giới từ, Kết hợp và Trạng từ.

Định nghĩa 1: Khoảng thời gian trước một sự kiện, ngày hoặc thời gian cụ thể.
Ví dụ 1: Anh ấy phải rời đi trước khi đến giờ hẹn.
Ví dụ 2: Trước khi đến cửa hàng, cô ấy mặc áo khoác vào.
Ví dụ 3: Ba năm trước khi tốt nghiệp, cô chỉ hành nghề để trở thành một y tá toàn thời gian.
Từ đồng nghĩa: Sơ bộ, để chuẩn bị, chuẩn bị, sớm hơn, trước, trước.
Từ trái nghĩa: Sau

Định nghĩa 2: Ở phía trước của.
Ví dụ1: Chủ tịch của tập đoàn đứng trước người của mình.
Ví dụ 2: Trước đoạn đường ra trên quốc lộ 403, có một đường ray bên uốn cong.
Ví dụ 3: Cô ấy đã đi trước tòa án chỉ để được đánh giá là vô tội.
Từ đồng nghĩa: Trong tầm nhìn chuẩn bị, trước sự hiện diện của, trước mặt.
Từ trái nghĩa: Phía sau, xa.

Định nghĩa 3: Trong ưu tiên; với mức độ ưu tiên cao hơn.
Ví dụ 1: Một người phụ nữ đã đặt tất cả nhiệm vụ trước tất cả những người khác.
Ví dụ 2: Chết trước sự bất lương.
Ví dụ 3: Vàng có giá trị cao hơn bạc và đi trước nó trên thang so sánh.
Từ đồng nghĩa: Ưu tiên, hơn là, sớm hơn.
Từ trái nghĩa: muộn hơn, không, không được đánh giá cao

Như bạn có thể thấy, có một vài cách khác nhau để sử dụng từ này trước đây. Nó khác nhau như một sự kết hợp, giới từ và trạng từ. Ba sự khác biệt này cho chúng ta nhiều sự linh hoạt trong ngôn ngữ tiếng Anh. Bao nhiêu lần bạn có thể nghĩ rằng bạn đã sử dụng từ này trong tất cả hoặc bất kỳ bối cảnh khác nhau của nó?

Trước: Trạng từ

Định nghĩa 1: Trước; Trước một hành động hoặc sự kiện.

Ví dụ 1: Để cưỡi ngựa, chúng ta sẽ phải có yên trước.
Ví dụ 2: Trước khi bạn chuẩn bị món salad, hãy kiểm tra sự sẵn sàng của món súp trước.
Ví dụ 3: Rõ ràng là để bay, bạn phải mua vé trước.
Từ đồng nghĩa: Trước, sẵn sàng, Trước thời gian.
Từ trái nghĩa: Sau đó

Xem, sự khác biệt là khoảng thời gian. Trước chỉ đơn thuần là một phác thảo về thời gian được đề cập trước một sự kiện, hành động, ngày hoặc thời gian. Trước là mô tả về khoảng thời gian được nêu trong câu hỏi. Đối với tâm trí xa lạ, sự khác biệt có thể có vẻ khó xử và gần như không thể phát hiện được. Tuy nhiên, sự khác biệt là có và không thể nghi ngờ rằng bạn làm quen với sự khác biệt. Không làm như vậy sẽ dẫn đến việc truyền thông tin sai lệch, nếu không được gọi là 'thông tin sai lệch'.

Hai ví dụ trên dường như không quá nguy hiểm, dù sao chúng cũng có khả năng gây nhầm lẫn là không cần thiết. Nó là tốt hơn để trang bị cho mình với tiếng Anh và ngữ pháp thích hợp. Các từ trước và trước không thực sự đủ điều kiện cho tiếng lóng thời đại mới, vì vậy các định nghĩa về chúng quan trọng chính xác.

Hiểu và thể hiện bản thân tốt trong một tình huống sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của bạn có thể khiến bạn trông trưởng thành, được nuôi dưỡng tốt và thông minh. Đây là những phẩm chất mà hầu hết chắc chắn là thân thiện với hầu hết mọi người. Thưởng thức nghiên cứu của bạn trong văn hóa tiếng Anh. Có nhiều điều để chào đón, thu hút và duy trì bạn. Học tập vui vẻ.