Sở thích
Sự thêu và đan sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để tạo ra vải thủ công đẹp, nhưng có hoa văn rõ ràng bằng sợi. Sở...