Tư tưởng
Một cái nhìn so sánh về kế hoạch thuế của Obama và Romney Ít điểm chung có thể được tìm thấy giữa các kế hoạch thuế được đề xuất bởi...
Tổng thống Barack Obama Cải cách y tế: Mitt Romney so với Barack Obama Một cách không chính thức được gọi là Ob Obacacare, Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân...
Bối cảnh lịch sử của các khái niệm Chủ nghĩa phát xít và toàn trị là hai hệ thống quản trị chính trị độc đoán dựa trên ý thức hệ...
Các thuật ngữ thổi còi và rò rỉ thông tin thường bị hiểu sai và trộn lẫn. Chúng thường được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng cả hai đều...
Khái niệm nền tảng Đi sâu vào lịch sử quản trị nhà nước sẽ cho chúng ta biết rằng không có ý nghĩa tiêu cực nào được gắn liền với...
Giới thiệu Mặc dù dân chủ là hình thức quản trị được trân trọng và tìm kiếm nhiều nhất mặc dù có một số sai sót gắn liền với nó,...
Chế độ toàn trị so với chủ nghĩa độc tài Dân chủ có nghĩa là tự do của người dân trong một quốc gia để lựa chọn. Nhân dân có...
Chiến binh tự do - Mahatma Gandhi Mọi người thường tham gia vào các cuộc đấu tranh cay đắng và những điều này được thúc đẩy bởi các lý do...
Giới thiệuHai đảng chính trị chính ở Hoa Kỳ là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa là người bảo thủ hơn trong hai người, và từ...
Đạo giáo vs Nho giáo Nho giáo và Đạo giáo là hai trong số những triết lý hay lý tưởng phổ biến nhất đang được quan sát, không chỉ bởi...