Sự khác biệt giữa chủ nghĩa toàn trị và độc đoán

Chế độ toàn trị so với chủ nghĩa độc tài

Dân chủ có nghĩa là tự do của người dân trong một quốc gia để lựa chọn. Nhân dân có quyền lực trên toàn quốc. Nó phụ thuộc vào phần lớn số phận của đất nước. Trái ngược hoàn toàn với kiểu lãnh đạo này trong chính phủ là kiểu quản trị độc đoán và chuyên chế. Loại chính phủ này chỉ có một người hoặc một nhóm lãnh đạo toàn quốc. Hai loại chế độ này giống như một chế độ độc tài, nhưng hai loại này vẫn có nhiều điểm khác biệt..

Đầu tiên chế độ độc tài có một người nắm giữ quyền lực duy nhất, hoặc là một người duy nhất là nhà độc tài hoặc ủy ban hoặc được gọi là chính quyền. Quyền lực trong loại chính phủ này được độc quyền thành một quyền lực chính trị. Chế độ chuyên chế là dựa vào chính phủ nhiều hơn là xã hội.

Mặt khác, chế độ toàn trị cũng giống như chủ nghĩa độc tài chỉ theo một cách cực đoan. Các khía cạnh kinh tế và xã hội của quốc gia không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Vẫn còn rất nhiều sự khác biệt mà hai chế độ này có. Để biết và hiểu sự khác biệt giữa hai người, tốt hơn là nên tìm hiểu sâu hơn từng chế độ.

Đối với chế độ toàn trị, những kẻ độc tài hoặc một người nắm quyền lực có một sức lôi cuốn đối với người dân. Người dân bị thu hút bởi sự lãnh đạo tiên tri của ông, thúc đẩy họ làm theo những gì nhà độc tài ra lệnh. Ví dụ về những cá nhân có quy tắc sử dụng chế độ toàn trị là Joseph Stalin của Liên Xô, Benito Mussolini của Ý và Adolf Hitler của Đức. Có một cảm giác kết nối giữa người cai trị và toàn bộ quốc gia. Bằng cách này, nhà độc tài có thể cai trị toàn bộ quốc gia. Có một ý thức hệ rằng chế độ toàn trị chia sẻ với mọi người, làm cho mọi người theo ông. Điều này làm cho người nắm quyền lực không chỉ là một cá nhân mà nhiều khả năng là một bạo chúa thần học. Cảm giác trở thành một vị thần dẫn đầu sẽ lấy đi vẻ ngoài của họ như một kẻ thống trị đói khát quyền lực.

Mặt khác, các nhà chức trách tập trung hơn vào hiện trạng và được điều khiển bởi sự kiểm soát. Ví dụ về những người có thẩm quyền nổi tiếng là Idi Amin Dada ở Uganda, Saddam Hussein của Iraq và Ferdinand Marcos của Philippines. Họ tự coi mình là những sinh vật cá nhân khiến họ dễ bị xuất hiện bởi những kẻ độc tài đói khát quyền lực. Họ áp đặt quy tắc của họ thông qua sự sợ hãi và lòng trung thành. Họ có được lòng trung thành bằng cách thưởng cho những người cộng tác với họ. Quyền lực trong một chính phủ độc tài được tập trung và tập trung vào một cơ quan; nó đàn áp lời nói của mọi người và tất cả những người chống lại nó. Để đạt được một mục tiêu nhất định, nó sử dụng các đảng chính trị và tổ chức quần chúng để khiến mọi người làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu nhất định đó.

TÓM LƯỢC:

1.

Một chế độ độc tài có một người cai trị, một nhà lãnh đạo hoặc một ủy ban, giống như một người toàn trị, chỉ theo một cách cực đoan.
2.

Người toàn trị có sức lôi cuốn đối với người dân của mình trong khi người độc tài áp đặt nỗi sợ hãi lên những người chống đối và thưởng cho những người trung thành với mình.
3.

Chế độ toàn trị là một nhà tư tưởng thần thánh sẽ cứu người, trong khi người độc tài tập trung nhiều hơn vào sự kiểm soát và hiện trạng như một người theo chủ nghĩa cá nhân.
4.

Người toàn trị sử dụng sự lãnh đạo tiên tri của mình để điều khiển người dân, trong khi người độc tài sử dụng các đảng chính trị, các tổ chức đoàn thể và các tuyên truyền khác để khiến mọi người theo ông.