Công nghiệp
SCADA vs HMI Trong các cấu trúc công nghiệp lớn, việc kiểm soát các bộ phận riêng lẻ của hệ thống là không thực tế hoặc thậm chí là không...
Kẽm vs kiềm Kẽm và kiềm là hai loại pin, mặc dù tên của chúng là một cách gọi sai vì ngay cả pin kiềm cũng có kẽm trong thành...
Sắt rèn vs thép Sắt rènSắt rèn đề cập đến cả một quá trình hình thành và một loại kim loại. Nó là một loại sắt cụ thể với các...
WPS vs PQR WPS Wvần (Đặc tả quy trình hàn) và Điên PQR (Bản ghi quy trình thủ tục) là các tài liệu đề cập đến thực hành hàn. WPS...
Hàn là quá trình nối các bộ phận, thường bằng kim loại, bằng cách nung nóng đến mức nóng chảy của các bộ phận chạm. Không giống như hàn, là...
VA vs Watts Vùi VA, tên viết tắt của volt-ampe và watts là hai đơn vị được sử dụng để đo công suất. Sự khác biệt chính giữa VA và...
UPS vs Biến tần Với sự phụ thuộc ngày càng tăng của chúng tôi vào điện, sẽ khá khó chịu khi mất điện trong nguồn cung cấp điện của chúng...
UAV vs RPV Nếu bạn hiểu những gì hầu hết các bộ óc quân sự tin tưởng, thì tương lai của chiến tranh trên không thuộc về Máy bay không...
Dầu tổng hợp vs dầu thường Khi chúng ta nói về dầu tổng hợp và thường xuyên, nó đề cập đến dầu được sử dụng làm dầu động cơ. Dầu...
Tội phạm mạng đã thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công gian lận email được nhắm mục tiêu cao để thỏa hiệp các tập đoàn và tổ chức tài...