đạo Hồi
Giới thiệu Cuộc xâm lược Iraq của Hoa Kỳ đã mang lại sự bất ổn to lớn cho khu vực Trung Đông và truyền cảm hứng cho việc thành lập...
Wahabism vs Salafism Từ salaf là viết tắt của salaf us-sawleh (tiền thân ngoan đạo), do đó salafis là một thuật ngữ được sử dụng bởi một giáo phái tuyên...
Nguồn gốc của các tôn giáo Semitic Ba tôn giáo có tổ chức có nguồn gốc ở Tây Á, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo được...
Hồi giáo là một tôn giáo có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 7. Đó là tôn giáo của hòa bình và những người theo nó được gọi là người...
Giới thiệuTrong hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay, thuật ngữ Jihad đã trở thành đồng nghĩa với bạo lực và rối loạn. Ngay cả...
Khái niệm về Hijab và Khimar không quá mới và quay trở lại nhiều năm. Trên thực tế, khái niệm về Hijab rất cổ xưa và mặc dù không phải...
Giới thiệu Hamas và ISIS đều là các tổ chức chính trị - xã hội Hồi giáo và chia sẻ học thuyết tư tưởng chung về bảo vệ lợi ích...
Giới thiệu Cả Zoroastrianism và Hồi giáo đều là tôn giáo độc thần được thành lập bởi những người sáng lập lịch sử và có nguồn gốc từ Trung Đông...
Thuế vs thuế Zakat liên quan đến tôn giáo và thuế có liên quan đến chính phủ. Không có cách nào mà Zakat và thuế có thể đi cùng nhau;...
Zakat vs Sadaqah Zakat và Sadaqah là những hình thức từ thiện được đưa ra bởi người Hồi giáo. Hai là khác nhau trong các khía cạnh riêng của họ....