Sự khác biệt giữa Hòa giải và Hòa giải

Hòa giải là gì?

Hòa giải là nơi một bên thứ ba vô tư tạo điều kiện cho một quá trình đàm thoại giữa các bên tranh chấp để đi đến một giải pháp thỏa đáng. Hòa giải là một quá trình tự nguyện và không ràng buộc, tuy nhiên, được quy định bởi Bộ luật tố tụng dân sự, 1908.

Hòa giải cho phép các bên từ cả hai bên trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình về tranh chấp và tạo ra một giải pháp độc đáo đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Người hòa giải không nên là một thẩm phán hoặc đưa ra quyết định. Vai trò của hòa giải viên là tạo thuận lợi cho cuộc trò chuyện thông qua các kỹ thuật đàm phán và giao tiếp.

Hòa giải dựa trên việc tuân theo một quy trình và các giao thức nhất định. Quá trình này cho phép các bên tập trung vào các vấn đề thực sự đằng sau tranh chấp và yêu cầu tất cả các bên tham gia tích cực. Mục đích là để dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một giải pháp tự nguyện, chức năng, bền vững và hòa bình. Quy trình hòa giải cho phép bất kỳ bên tranh chấp nào rút khỏi hòa giải và chuyển tranh chấp đến hệ thống tòa án.

Chúng tôi khuyên nghị quyết sẽ được soạn thảo dưới dạng hợp đồng vào cuối phiên hòa giải. Vì hòa giải không thuộc thẩm quyền của một thẩm phán, một hợp đồng như vậy làm cho quá trình hòa giải trở nên ràng buộc hơn về mặt pháp lý. Điều này là để đảm bảo rằng cả hai bên nhận ra phần của họ trong quá trình chuyển tiếp và đưa ra sự tuân thủ. Nó cũng là bằng chứng hữu hình của quá trình hòa giải và thành tựu đạt được giữa các bên. Tài liệu bằng văn bản này tạo ra một kết thúc rõ ràng cho quá trình hòa giải.

Hòa giải là gì?

Hòa giải được tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các bên tranh chấp. Hòa giải tìm kiếm một quyền đã bị vi phạm, và sau đó cố gắng tìm ra hành động tốt nhất. Điều này được thực hiện thông qua một người hỗ trợ thúc đẩy các bên tranh chấp hướng tới một mục tiêu thỏa đáng. Phương pháp này được cố định hơn bởi luật pháp và được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài và Hòa giải, 1996.

Hòa giải thường được sử dụng một cách phòng ngừa, để ngăn chặn một cuộc xung đột phát triển thành một điều gì đó đáng kể. Nó được đặc trưng bởi sự tham gia tự nguyện của các bên trong quá trình với mục đích tìm kiếm một giải pháp có lợi cho tất cả các bên liên quan. Nó có một quy tắc bảo mật nghiêm ngặt được thực thi bởi pháp luật.

Hòa giải cho phép người hướng dẫn đóng vai trò trực tiếp hơn trong giải pháp cho tranh chấp. Người điều phối có thể đưa ra các đề xuất đối với các đề xuất nhất định và đưa ra lời khuyên cho các giải pháp nhất định. Do đó, người hướng dẫn nên là một chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định liên quan đến tranh chấp trong tầm tay. Vai trò vô tư của người Viking, trong hòa giải, được xem như là một nhân vật có thẩm quyền với vai trò tìm giải pháp có lợi nhất cho tranh chấp. Thông thường, đó là người hỗ trợ đề xuất các điều khoản của thỏa thuận, chứ không phải các bên tranh chấp.

Hòa giải cũng nhằm mục đích hòa giải và duy trì các mối quan hệ kinh doanh hiện có giữa các bên. Điều này không nhất thiết phải được thực hiện theo một thủ tục hoặc giao thức nhất định như với hòa giải. Người điều phối sẽ xác định lộ trình tùy theo trường hợp, thường điều hành quá trình hòa giải như một cuộc đàm phán.

Sự tương đồng giữa Hòa giải và Hòa giải

Cả hòa giải và hòa giải đều là các Giải pháp tranh chấp thay thế (ADR). ADR giải quyết các tranh chấp ra khỏi phòng xử án để giải quyết tranh chấp theo cách riêng tư, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí. Hòa giải và Hòa giải có liên quan chặt chẽ đến mức chúng thường được sử dụng đồng nghĩa, nhưng khác nhau và bị chi phối bởi các hành vi khác nhau.

Hòa giải và hòa giải đều sử dụng một người hỗ trợ để giúp đỡ trong quá trình giải quyết tranh chấp và xây dựng mối quan hệ tích cực giữa các bên. Mục đích là để tìm một giải pháp cho tranh chấp một cách hòa bình. Cả hai quá trình là phi tư pháp và là tranh chấp, do đó, giải quyết ngoài tòa án. Cả hai theo một quá trình trong đó các bên không cạnh tranh với nhau mà làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp. Cả hai đều là lựa chọn thay thế tự nguyện để phân xử các tranh chấp pháp lý.

Sự khác biệt giữa Hòa giải và Hòa giải:

Như có thể thấy ở trên hòa giải và hòa giải là tương tự nhau về nhiều mặt, và có thể hiểu rằng chúng được sử dụng đồng nghĩa. Tuy nhiên, họ phải được phân biệt. Vì vậy, sự khác biệt chính giữa hai giải pháp tranh chấp thay thế là gì?

  1. Trong hòa giải, người điều phối nên vô tư và khách quan đối với tranh chấp của các bên, trong khi với hòa giải, người điều phối đóng vai trò tích cực hơn.
  2. Trong hòa giải, các bên được khuyến khích tìm ra giải pháp, với người hướng dẫn chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Trong khi với hòa giải, người điều phối có trách nhiệm xác định mục tiêu của các bên và tích cực giúp tìm ra giải pháp.
  3. Trong phiên hòa giải, người hướng dẫn không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Với sự hòa giải, người điều phối cũng đóng vai trò là người đánh giá và người can thiệp làm cơ sở cho giải pháp dựa trên những gì được coi là giải pháp có lợi nhất theo người hướng dẫn.
  4. Không cần thiết phải tìm một nghị quyết khi nói đến hòa giải, nhưng mục đích là một thỏa thuận. Với hòa giải, một nghị quyết là một kết quả cần thiết và có thể được thi hành như một nghị định của tòa án dân sự.
  5. Hòa giải được điều chỉnh bởi Bộ luật tố tụng dân sự năm 1908. Hòa giải được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài và Hòa giải, 1996.
  6. Bảo mật đóng một phần quan trọng trong cả hai quy trình, tuy nhiên, chúng được thực thi khác nhau. Bảo mật trong hòa giải được dựa trên sự tin tưởng và được khuyến nghị cho tất cả các bên ký một Điều khoản bảo mật để có biện pháp bổ sung. Bảo mật trong hòa giải được xác định bởi pháp luật.
  7. Hòa giải can thiệp khi một xung đột hoặc tranh chấp đáng kể đã phát sinh cần sự can thiệp chuyên nghiệp. Hòa giải được sử dụng phòng ngừa và nhằm mục đích ngăn chặn tranh chấp để phát triển thành một điều gì đó đáng kể.

Hòa giải Vs Hòa giải: (Bảng)

Tóm tắt Hòa giải Vs Hòa giải:

Có thể hiểu hoàn toàn tại sao hai quá trình thường được xem là giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt chính trong thực tế nằm ở phương pháp tạo thuận lợi và vai trò chủ động hoặc vô tư của người điều phối. Tuy nhiên, hai phương pháp không nên bị nhầm lẫn, vì chúng thực sự phục vụ các mục đích khác nhau và như có thể thấy, một hòa giải thất bại có thể dẫn đến hòa giải. Hòa giải thành công có thể tránh hòa giải hoặc bất kỳ giải quyết tranh chấp nào khác.

Vì các phương pháp này của ADR giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và có thêm lợi ích của việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo thúc đẩy sự phát triển của các mối quan hệ kinh doanh lành mạnh trong tương lai. Mục đích phải luôn luôn là tìm một giải pháp cho tranh chấp. Tuy nhiên, bối cảnh tranh chấp sẽ xác định phương pháp nào sẽ phù hợp hơn.