Tiếp thị
Vé Tatkal đã được sử dụng trong một thời gian dài cho tất cả người dùng đường sắt ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ quan đường sắt đã quyết định...
GAAP so với IFRS về ghi nhận doanh thu Trong những năm gần đây, thị trường nói chung đã phát triển vượt bậc và nhiều công ty bắt đầu có...
Bivariate vs Tương quan một phần Trong thống kê, có hai loại tương quan: tương quan bivariate và tương quan một phần. Tương quan đề cập đến mức độ và...
Chuyển động và thay đổi trong đường cầu Biểu đồ, biểu thị mối quan hệ giữa giá của một loại hàng hóa nhất định và số lượng mà người tiêu...
Chuyển động và thay đổi trong đường cầu Biểu đồ, biểu thị mối quan hệ giữa giá của một loại hàng hóa nhất định và số lượng mà người tiêu...
Ký hợp đồng thuê Sự khác biệt giữa cho thuê và muaKhi phải đối mặt với quyết định mua - như quyết định mua loại xe hoặc thiết bị nào...
IMC vs Marketing Câm IMC là viết tắt của truyền thông tiếp thị tích hợp. Bài viết này đề cập đến sự khác biệt giữa truyền thông tiếp thị và...
Nhận thức về thương hiệu và định vị thương hiệu Nhận thức về thương hiệu và định vị thương hiệu là hai khái niệm rất khác nhau trong thị trường...
Các nhà tiếp thị chuyên nghiệp có thể phân biệt công phu giữa các thương hiệu và sản phẩm vì họ sử dụng hai khái niệm này làm công cụ...