Toán & Thống kê - Trang 2
Giới thiệu Ý nghĩa thống kê đề cập đến ít có khả năng xảy ra lỗi lấy mẫu ảnh hưởng đến chênh lệch trung bình. Ý nghĩa thống kê đến...
Giới thiệu Tiêu chuẩn Dtrốn tránh (SD) và Stiêu chuẩn Error (SE) là những thuật ngữ có vẻ giống nhau; tuy nhiên, về mặt khái niệm chúng rất đa dạng...
Sự khác biệt giữa Danh sách mảng và Danh sách liên kết Trước khi chúng ta đi vào sự khác biệt thực tế, hãy cho chúng tôi biết chúng thực...
Sê-ri vs Chuỗi Các thuật ngữ loạt sê-ri và các chuỗi liên kết thường được sử dụng thay thế cho nhau trong thực tiễn phổ biến và không chính thức....
Giải trình Trong Thống kê, thuật ngữ lấy mẫu liên quan đến việc lựa chọn một phần dữ liệu thống kê tổng hợp cho mục đích thu thập thông tin...
Các nhà toán học đã phát triển các hệ thống để xác định một số nhất định khác với một số khác như thế nào. Cũng giống như các khái...
Thuật ngữ số Số điểm mang đến cho tâm trí của chúng ta những gì thường được phân loại là giá trị nguyên dương lớn hơn 0. Các lớp số...
Tỷ lệ so với tỷ lệ Trong nghiên cứu về toán học, thống kê và kinh doanh, người ta bắt gặp những thuật ngữ như tỷ lệ tỷ lệ và...
Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng Trong nghiên cứu về thống kê, trọng tâm chính là thu thập dữ liệu hoặc thông tin. Có các phương pháp...
Khả năng xử lý Khả năng xử lý và chức năng khả năng của máy trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Khả năng xử lý liên quan nhiều...