Toán & Thống kê - Trang 3
Số nguyên tố so với số tổng hợp Trong toán học, một số thuật ngữ thường gây nhầm lẫn cho học sinh; một ví dụ điển hình cho điều này...
Quyền hạn và số mũ là công cụ để viết lại các bài toán nhân dài trong toán học, đặc biệt là đại số. Đại số là một trong những...
Pound vs Kilôgam Phân biệt pound và kilogam thực sự rất dễ dàng. Tuy nhiên, theo nghĩa thực tế nhất, hai đơn vị đo lường có thể trở nên hơi...
Hoán đổi so với kết hợp Hoán vị và kết hợp là cả hai khái niệm toán học liên quan. Bởi vì chúng là các khái niệm liên quan, hầu...
Các dao động và dao động của các hệ thống cơ học vẫn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất trong vật lý. Hầu như mọi...
Tỷ lệ phần trăm là gì? Tỷ lệ phần trăm là một số toán học được viết trên tổng số 100. Dấu phần trăm%%% được sử dụng để chỉ ra...
Hình bình hành là cấu trúc hai chiều có bốn cạnh, trong đó các cạnh đối diện cũng song song và có cùng độ dài. Một hình tứ giác là...
Các nhà nghiên cứu xã hội thường xây dựng một giả thuyết, trong đó họ cho rằng một quy tắc tổng quát nhất định có thể được áp dụng cho...
Thông số là gì? Một tham số là một giá trị mô tả một số khía cạnh của dân số. Một tham số có thể rất khó xác định nếu...
Hình học giải quyết việc phân loại hình dạng và hình, cũng có thể được mô tả là hướng không gian của một đối tượng. Có một loạt các hình...