toán học
Trong hình học, khu vực là không gian hoặc vùng 2 chiều bị chiếm bởi một hình kín, trong khi chu vi là khoảng cách xung quanh một hình kín,...