Phương tiện truyền thông
Truyện tranh DC và truyên tranh Marvel là hai tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp truyện tranh ở Mỹ. Các nhân vật nổi tiếng của DC Comics bao...