Sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội quốc gia

Giới thiệu

Mặc dù nghe có vẻ gần giống nhau, chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa xã hội quốc gia là những hệ tư tưởng chính trị khác nhau xuất hiện lần đầu tiên vào năm 19thứ tự thế kỷ. Trong khi các khía cạnh của Chủ nghĩa xã hội quốc gia như tầm quan trọng của việc duy trì Übermensch, hay cuộc đua của siêu nhân, lần đầu tiên được ôm ấp bởi 18thứ tự và 19thứ tự Các nhà lãnh đạo Đức, hệ tư tưởng chính trị này chỉ trở thành hệ tư tưởng chính thức của nhà nước Đức sau Thế chiến thứ nhất (Holian, 2011). Adolph Hitler, người lãnh đạo Đảng Công nhân Đức xã hội chủ nghĩa, đã sử dụng Chủ nghĩa xã hội quốc gia để đưa người Đức trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của ông. Mặt khác, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã nổi bật ở xứ Wales trong suốt 19thứ tự thế kỷ.

Vào những năm 1820, người xứ Wales Robert Owen đã tạo ra một loạt các tập thể ở vùng Trung Tây nước Mỹ và ở Anh (Holian, 2011). Ông bác bỏ quan điểm cho rằng người giàu có quyền sở hữu đất đai và nguồn tài chính rộng lớn và đề xuất rằng sự giàu có của cộng đồng nên được chia đều cho tất cả các thành viên. Trong những năm 1840 và 50, những ý tưởng của ông đã được các nhà triết học Đức chấp nhận, những bài viết về chủ đề này sẽ được lưu hành rộng rãi (Holian, 2011).

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội quốc gia

Có nhiều sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa xã hội quốc gia. Chủ nghĩa xã hội quốc gia bắt nguồn từ năm 18thứ tự Truyền thống thế kỷ Phổ, khi các nhà lãnh đạo như Fredrick Đại đế và Fredrick William I trình bày tinh thần chiến binh là hình mẫu cho đời sống công dân (Loughlin, 2001). Hệ tư tưởng chính trị này sẽ nhận được thêm sự củng cố từ các học giả như Friedrich Nietzsche, người tuyên bố rằng người Đức là một chủng tộc ưu việt, và Comte de Gobineau, người nhấn mạnh đến sự thuần khiết về văn hóa và chủng tộc của Bắc Âu các dân tộc (Loughlin, 2001). Mặc dù có rất nhiều đảng phái vô địch Chủ nghĩa xã hội quốc gia ở nhiều quốc gia châu Âu ngày nay, nhưng hệ tư tưởng chính trị này ban đầu không được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của những người bên ngoài nhà nước Đức. Chủ nghĩa xã hội quốc gia ban đầu được xây dựng dựa trên bản sắc đặc biệt của mọi công dân Đức.

Ngược lại, chủ nghĩa xã hội nổi lên như một hệ tư tưởng chính trị sẽ thách thức chủ nghĩa tư bản bằng cách bảo vệ sự phân phối của cải quốc gia cho mọi tầng lớp xã hội. Nhà triết học người Đức, Karl Marx, đã khẳng định rằng chủ nghĩa xã hội sẽ giải quyết sự phân phối của cải không công bằng ở tất cả các quốc gia nơi nó được thông qua (Holian, 2011). Theo Ec Churchhall (1994), từ xã hội chủ nghĩa thực sự có nghĩa là sở hữu chung, và mục đích của các nhà xã hội là phân phối đồng đều tài nguyên của thế giới cho tất cả các dân tộc của nó.

Trong các quốc gia nắm lấy chủ nghĩa xã hội, người lao động được coi là chủ sở hữu thực sự của các quá trình sản xuất (Ec Churchhall, 1994). Mục đích của chủ nghĩa xã hội là ngăn chặn quá trình lao động tiền lương và quá trình sản xuất được coi là hàng hóa. Bằng cách trao cho người lao động quyền đối với tài nguyên quốc gia, chủ nghĩa xã hội tận dụng Giá trị sử dụng, thay vì giá trị trao đổi (Ec Churchhall, 1994). Chủ nghĩa xã hội quốc gia cho phép sở hữu tư nhân các nguồn lực quốc gia và quy trình sản xuất. Ở Đức Quốc xã, các tập đoàn nước ngoài như IBM và Ford đã không bị quốc hữu hóa khi Hitler trở thành Thợ sửa ống nước. Theo Bel (2006), chính phủ của Hitler đã tư nhân hóa bốn ngân hàng và một số công ty luyện thép và thu được rất nhiều doanh thu bằng cách đánh thuế các tập đoàn lớn này (Loughlin, 2001).

Trong khi chủ nghĩa xã hội ngăn chặn các cuộc chiến tranh giai cấp bằng cách khẳng định rằng không có tầng lớp xã hội nào xứng đáng hơn những người khác, thì Chủ nghĩa xã hội quốc gia sử dụng chủ nghĩa tập đoàn để tập hợp các công nhân và doanh nhân (Bel, 2006). Trong các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội quốc gia và chủ nghĩa xã hội, công dân được kỳ vọng sẽ đóng góp cho các dự án nhà nước hàng ngày. Tuy nhiên, mục tiêu này đã được thực hiện theo những cách khác nhau.

Ở Đức Quốc xã bao trùm Chủ nghĩa xã hội quốc gia, những khả năng vượt trội của công dân Aryan được đề cao trong nỗ lực lôi cuốn niềm tự hào cá nhân. Người Đức muốn tham gia vào các dự án xây dựng quốc gia vì cảm giác yêu nước, và cảm giác tự hào là thành viên của tổ quốc. Ngược lại, chủ nghĩa xã hội khuyến khích sự tham gia của công chúng vào các dự án quốc gia bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thuộc về một tập thể, thay vì hoạt động dựa trên sức mạnh cá nhân.

Phần kết luận

Chủ nghĩa xã hội quốc gia và chủ nghĩa xã hội là hai hệ tư tưởng chính trị khác nhau lần đầu tiên xuất hiện vào năm 18thứ tự và 19thứ tự thế kỷ tương ứng. Chủ nghĩa xã hội chủ trương phân phối tài sản bình đẳng cho tất cả các tầng lớp xã hội, trong khi Chủ nghĩa xã hội quốc gia tập trung hơn vào việc xây dựng niềm tự hào về khả năng đặc biệt của chủng tộc Aryan, thay vì giải quyết vấn đề bất bình đẳng lâu dài.