Móng tay
Móng tay acrylic và gel là những cải tiến móng nhân tạo được thực hiện thay cho móng tự nhiên. Móng gel có xu hướng mang lại vẻ bóng và...
Một làm móng gel và một Làm móng Shellac về cơ bản là giống nhau: đánh bóng lâu dài được chữa khỏi dưới đèn UV. Sự khác biệt là "móng...