Tổng thống Iran so với lãnh đạo tối cao của Iran

Theo hiến pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Tổng thống Iran là giám đốc điều hành được bầu theo bầu cử trực tiếp của người dân Iran và Lãnh đạo tối cao của Iran là người đứng đầu chính trị và tôn giáo được xếp hạng cao nhất tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Các Lãnh đạo tối cao của Iran được lựa chọn bởi một nhóm các chuyên gia. Tổng thống Iran là cấp dưới của Lãnh đạo tối cao Iran.

Biểu đồ so sánh

Tổng thống Iran so với lãnh đạo tối cao của Iran
Tổng thống IranLãnh đạo tối cao của Iran
Chức vụ Quan chức được bầu cao nhất (phụ thuộc vào Lãnh đạo tối cao). Cơ quan chính trị và tôn giáo xếp hạng cao nhất.
Đương nhiệm Hassan Rouhani Ali Khamenei
Nơi cư trú Cung điện Sa'dabad Beit Rahbari, Tehran, Iran
Trong văn phòng từ Ngày 3 tháng 8 năm 2013 Ngày 4 tháng 6 năm 1989
Con trỏ Được bầu phổ biến Hội đồng chuyên gia
Hình thành bài Ngày 24 tháng 10 năm 1979 Ngày 3 tháng 12 năm 1979
Nguyên lãnh đạo Abulhassan Banisadr (thứ nhất), Mohammad-Ali Rajai (thứ hai) Ruhollah Khomeini (1979-1989)

Nội dung: Tổng thống Iran vs Lãnh đạo tối cao Iran

 • 1 chức năng
 • 2 Trình độ và trạng thái để giả sử văn phòng
 • 3 Quyền hạn và Trách nhiệm
 • 4 tài liệu tham khảo

Chức năng

Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Iran

Tổng thống Iran chịu trách nhiệm ký kết nếu các hiệp ước, thỏa thuận với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế, v.v. Ông có quyền bổ nhiệm các bộ trưởng, đại sứ, thống đốc một khi được quốc hội phê chuẩn.

Lãnh đạo tối cao Iran có thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu các chức vụ quyền lực như chỉ huy lực lượng vũ trang, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo lớn, giám đốc đài phát thanh và truyền hình quốc gia, lãnh đạo nhà thờ Hồi giáo thành phố, chánh án, thành viên Hội đồng Bảo an quốc gia, giao dịch với các vấn đề đối ngoại và quốc phòng, công tố viên trưởng, 12 luật sư của Hội đồng giám hộ.

Trình độ chuyên môn và tình trạng để giả định văn phòng

Tổng thống Iran được bầu vào chức vụ bầu cử quốc gia cho phép người lớn trên 15 tuổi bỏ phiếu. Ứng cử viên tổng thống phải có sự chấp thuận của Hội đồng giám hộ. Trong số 12 thành viên của Hội đồng Bảo vệ, 6 người được Lãnh đạo tối cao bổ nhiệm theo các giá trị của Cộng hòa Hồi giáo. Hiến pháp Iran quy định các tiêu chuẩn sau đây cho chức vụ Tổng thống:

 • Người gốc Iran.
 • Người có quốc tịch Iran.
 • Người có năng lực hành chính lão luyện và tháo vát.
 • Người có một quá khứ trong sạch và tốt.
 • Người có phẩm chất đáng tin cậy và lòng đạo đức.
 • Người có niềm tin hoàn toàn vào các nguyên tắc cơ bản của Iran và Majhab chính thức hoặc tôn giáo của đất nước.

Ứng cử viên được chọn phải được bầu với đa số đơn giản.

Lãnh đạo tối cao của Iran được bầu bởi Hội các chuyên gia. Hội đồng cũng giữ quyền bãi nhiệm Lãnh đạo tối cao. Lãnh đạo tối cao là người đứng đầu cuối cùng của chính phủ và tôn giáo Iran. Ông có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề của Iran. Quyền này được hiến pháp cho lãnh đạo tối cao của Iran theo hiến pháp. Lãnh đạo tối cao giữ quyền bãi nhiệm Chủ tịch, Hội đồng giám hộ, Hội đồng khẩn cấp và hợp pháp hóa bất kỳ luật nào.

Quyền hạn và trách nhiệm

Tổng thống Iran là Trưởng phòng Nội các và Chính phủ, Trưởng ban Hội đồng An ninh Quốc gia, chọn tất cả các Phó Chủ tịch, gửi và tiếp các đại sứ nước ngoài và là Trưởng Hội đồng Cách mạng Văn hóa. Khi Tổng thống bị luận tội hoặc qua đời, một Hội đồng Tổng thống sẽ thay thế ông cho đến cuộc bầu cử tiếp theo.

Lãnh đạo tối cao Iran phân định các chính sách chung của Iran, giám sát việc thực thi đúng các chính sách của các hệ thống, ban hành các nghị định về trưng cầu dân ý, đảm nhận chỉ huy tối cao đối với các lực lượng vũ trang và chịu trách nhiệm tuyên chiến, huy động lực lượng vũ trang, v.v. Hội đồng, cơ quan tư pháp của Iran, tham mưu trưởng liên quân, chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang, ký sắc lệnh bầu cử ở Iran, ân xá và giảm án kết án, v.v..

Người giới thiệu

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Supternal_Leader_of_Iran
 • http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Iran
 • Trang web của Tổng thống Iran