Chính trị
Giới thiệu Trong đầu thế kỷ 19, nhiều hệ thống chính trị có thể được giải thích tốt bằng các thuật ngữ như 'chủ nghĩa chuyên quyền' và 'chuyên chế'....
Cho dù một người, một gia đình hay một nhóm người thuộc một tầng lớp xã hội nhất định đều được quy cho thu nhập, sự giàu có, quyền lực...
Giới thiệu  Chủ nghĩa liên bang đề cập đến cấu trúc của chính phủ nơi chính quyền trung ương không nắm giữ toàn bộ quyền lực, nhưng chia sẻ nó...
Giới thiệu Thuật ngữ chủ nghĩa tự do về cơ bản mô tả hệ thống chính trị trong đó chính phủ ưu tiên quyền sở hữu tài sản của cá...
Các học giả và các học giả luôn cố gắng đưa ra một lời giải thích toàn diện về động lực chi phối các mối quan hệ giữa các quốc...
Sự khác biệt cơ bản giữa cánh trái và cánh phải hệ tư tưởng xoay quanh quyền của cá nhân so với quyền lực của chính phủ. Niềm tin cánh...
Các Quốc hội Hoa Kỳ là nhánh lập pháp của chính phủ liên bang và bao gồm hai ngôi nhà: hạ viện được gọi là Hạ viện và thượng viện...
Đảng Xanh và Đảng Độc lập đều là những đối thủ nhỏ hơn nhiều so với hai đảng chính trị chính ở Hoa Kỳ - Bữa tiệc xanhĐảng độc lậpTrong...
Thuật ngữ Chiến tranh lạnh của Nhật Bản đề cập đến sự căng thẳng tồn tại giữa Hoa Kỳ và Liên Xô về hậu quả của Thế chiến II, tiếp...
Văn học quá tầm nhìn Hai sự kiện chính trị, Thế chiến I từ 1914 đến 1918 và Thế chiến II từ 1939 đến 1945 là những cuộc xung đột...