Lực lượng so với sức mạnh

Các khái niệm về lực lượngquyền lực dường như truyền đạt ý nghĩa tương tự và thường bị nhầm lẫn cho nhau. Nhưng trong Lực lượngQuyền lựcĐịnh nghĩa Một cú đẩy hoặc kéo do sự tương tác giữa các đối tượng. Công suất là tốc độ thực hiện công việc hoặc năng lượng được truyền đi. Đơn vị newton watt = joules / giây Biểu tượng F P Đặt theo tên Isaac Newton James Watt Nguồn gốc từ số lượng khác F = m a (lực = khối lượng nhân với gia tốc) P = w / t (sức mạnh = công việc chia cho thời gian) Liên quan đến công việc trực tuyến Lực tác dụng lên một khoảng cách tạo ra công việc. Tỷ lệ mà công việc được thực hiện. Ví dụ hàng ngày Trọng lực, ma sát, từ tính. Mã lực (1 mã lực = 750 Watts).

Nội dung: Lực lượng vs Sức mạnh

 • 1 khái niệm cơ bản
 • 2 công thức
 • 3 ví dụ
 • 4 đơn vị đo lường
 • 5 nhà khoa học tên
 • 6 tài liệu tham khảo

Khái niệm cơ bản

Một lực chỉ có thể xảy ra khi các đối tượng đang tương tác. Bất cứ khi nào các đối tượng tương tác, chúng đẩy hoặc kéo nhau, cho dù thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc ở khoảng cách xa. Ví dụ về lực tiếp xúc trực tiếp bao gồm ma sát của lốp xe ô tô trên đường, hoặc lực cản không khí trên xe đang di chuyển. Tương tác ở khoảng cách xa xảy ra thông qua các lực như trọng lực và từ tính. Lực lượng là một biểu hiện cơ bản của sự xuất hiện vật lý, cũng như thời gian và khoảng cách.

Công suất được định nghĩa là lượng năng lượng tiêu thụ trên một đơn vị thời gian. Một cách khác để nói điều này là: tốc độ mà công việc của Cameron được thực hiện. Công việc xảy ra khi có lực gây ra chuyển động của một vật. Ví dụ, một người áp vào tường gạch đang tiêu tốn năng lượng, nhưng không có công việc nào được thực hiện và không có năng lượng nào được tạo ra vì bức tường không di chuyển. Nhưng nếu một người đẩy lên bàn và di chuyển nó, thì đó là công việc. Sức mạnh thể hiện công việc đó được thực hiện nhanh như thế nào. Vì vậy, lực là một yếu tố của phương trình sức mạnh, cùng với các yếu tố cơ bản khác như khoảng cách và thời gian.

Công thức

Lực được tính như một sản phẩm của gia tốc khối lượng và trọng lực, và thường được ký hiệu là

Ở đâu F là lực lượng, m là khối lượng và một là gia tốc trọng trường.

Theo tỷ lệ thay đổi công việc được thực hiện hoặc năng lượng của hệ thống con, công suất được tính như sau:

Ở đâu P là sức mạnh, W là công việc và t là thời gian.

Thí dụ

Lực lượng vốn có trong sự tương tác của bất kỳ và tất cả các đối tượng. Khi một cầu thủ bóng chày đánh một quả bóng, con dơi tác dụng lực lên quả bóng (và ngược lại). Các hành tinh quay quanh mặt trời vì lực. Để tính toán lực trong newton của một quả bóng chày nặng 146 g, bạn chỉ cần nhân khối lượng (tính bằng kilôgam, do đó .46) bằng gia tốc (trọng lực của Trái đất là 9,8 mét mỗi giây), bằng 1,43 newton.

Nếu một người chạy và sau đó đi lên cùng một tầng cầu thang, cùng một lượng công việc được thực hiện cả hai lần, nhưng sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn trong khi chạy, bởi vì cùng một lượng công việc đang được thực hiện trong thời gian ngắn hơn.

Đơn vị đo lường

Trong các ứng dụng khoa học, lực được đo bằng newton và trong hệ thống tiếng Anh, nó được biểu thị bằng pound. Đơn vị lực lượng SI là newton (N). Một newton là lực cần thiết để tăng tốc một khối lượng một kilôgam với tốc độ một mét trên giây bình phương, hoặc kg · m · s 2. Một newton tương đương với 100.000 dynes.

Đơn vị công suất SI là watt (W). Một watt tương đương với một joule mỗi giây, trong đó joule là đơn vị năng lượng. Đây là đơn vị đo lường tiêu chuẩn, nhưng sức mạnh có thể được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện năng lượng nào theo thời gian. Một biểu hiện phổ biến khác của sức mạnh là mã lực, trong đó 1 mã lực tương đương 746 watt.

Các nhà khoa học tên

Lực gây ra gia tốc (thay đổi vận tốc). Đơn vị lực lượng tiêu chuẩn được đặt theo tên của Isaac Newton để kỷ niệm định luật thứ 2 của mình, trong đó nêu rõ, gia tốc của một vật thể tỷ lệ thuận với lực áp dụng Hồi một 1 newton là lượng bắt buộc để tăng tốc khối lượng 1 kg tại tốc độ 1 mét mỗi giây.

James Watt là một nhà phát minh và kỹ sư người Scotland. Watt đã tạo ra phép đo mã lực để giúp giải thích những cải tiến sức mạnh của động cơ hơi nước của mình. Vì sự đóng góp to lớn của ông cho hiệu quả của động cơ hơi nước, cộng đồng khoa học đã quyết định tôn vinh ông bằng cách đặt tên cho đơn vị quyền lực theo ông. Công suất được thêm vào SI như một đơn vị năng lượng vào năm 1960.

Người giới thiệu

 • Lực lượng và đại diện của nó - Lớp học Vật lý
 • Định nghĩa và toán học của công việc - Lớp học Vật lý
 • Quyền lực - Lớp học Vật lý
 • Wikipedia: Sức mạnh (vật lý)
 • Làm thế nào lực, sức mạnh, mô-men xoắn và năng lượng làm việc - HowStuffWorks
 • Wikipedia: Oát
 • Wikipedia: James Watt