Hút thuốc
Trong khi cả thuốc lá và xì gà đều chứa thuốc lá, sự khác biệt lớn là ở chỗ Điếu xì gà thuốc lá được bọc trong thuốc lá, hoặc...