IMAP so với POP3

Các nhà cung cấp dịch vụ email như Gmail và Yahoo! cung cấp một số cách để truy cập email của bạn được lưu trữ trên máy chủ của họ bên cạnh việc đăng nhập qua trang web của họ. Ví dụ: khi bạn muốn đọc email bằng một ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, các ứng dụng xử lý email đó thường giao tiếp với máy chủ email chính bằng một trong hai giao thức - IMAP hoặc là POP3. POP3 hơi cũ nhưng IMAP hầu như luôn là lựa chọn tốt hơn vì nó cung cấp đồng bộ hóa tốt hơn, trực quan hơn. IMAP được sử dụng để tải xuống, đọc và quản lý email, trong khi POP3 chỉ được sử dụng để tải xuống email. IMAP mới hơn và phổ biến hơn POP3, đặc biệt là khi hộp thư rất lớn hoặc nhiều khách hàng truy cập vào cùng một tài khoản.

Với IMAP, máy chủ giữ lại bản sao chính và tất cả các thiết bị và ứng dụng được định cấu hình để đồng bộ hóa tài khoản email với máy chủ. Mọi thay đổi (như xóa thư) được thực hiện trên một thiết bị sẽ được phản ánh tự động trong bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào khác đồng bộ hóa với cùng một tài khoản.

Với POP3, không có đồng bộ hóa như vậy. Bạn có thể tải xuống tất cả email từ máy chủ trên thiết bị của mình và chọn xóa bản sao trên máy chủ hoặc giữ lại. Mọi thay đổi được thực hiện cục bộ trên thiết bị (như trạng thái đọc / chưa đọc, xóa) sẽ không được thông báo lại cho máy chủ. Vì vậy, mỗi thiết bị tải xuống email có bản sao độc lập của tất cả email.

Biểu đồ so sánh

Biểu đồ so sánh IMAP so với POP3
IMAPPOP3
Giới thiệu (từ Wikipedia) Giao thức truy cập thư Internet (IMAP) là một trong hai giao thức chuẩn Internet phổ biến nhất để truy xuất email, còn lại là Giao thức Bưu điện (POP). Trong điện toán, Giao thức Bưu điện (POP) là giao thức chuẩn Internet của lớp ứng dụng được sử dụng bởi các máy khách email cục bộ để truy xuất email từ máy chủ từ xa qua kết nối TCP / IP.
Tốc độ Chậm Nhanh
Lưu trữ nội dung Luôn ở trên máy chủ Đã tải xuống thiết bị cục bộ, trừ khi 'giữ một bản sao trên máy chủ' được chọn.
Đồng bộ hóa thư Đúng Không
Phương hướng Bi-directional - Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trên máy chủ hoặc thiết bị, phía bên kia cũng hiển thị các thay đổi. Một chiều - Thay đổi được thực hiện trên thiết bị không ảnh hưởng đến nội dung máy chủ.
Sử dụng ngoại tuyến (không có kết nối internet) Thư được tải xuống có thể được đọc hoặc xóa khi ngoại tuyến. Các thay đổi được thực hiện trên thiết bị được đồng bộ hóa với máy chủ khi thiết bị trực tuyến. Thư có thể được đọc ngoại tuyến sau khi tải xuống; Thiết bị chỉ cần truy cập trực tuyến để tải xuống email.
Cổng được sử dụng bởi máy chủ Cảng 143 Cảng 110
Hợp nhất nhiều tài khoản Không Đúng
Giữ tin nhắn trên máy chủ Cần thiết Khả thi
Phiên bản hiện tại IMAP4rev1 POP3
Năm sáng tạo Imap 2 được chỉ định lần đầu tiên vào năm 1990 (RFC 1176) Lần đầu tiên được chỉ định trong bài báo 1988 (RFC 1081)
Những phiên bản trước IMAP, IMAP2, IMAP3 (không bao giờ được chấp nhận), IMAP2bis (được đổi tên thành IMAP4) POP (POP1), POP2, POP3, POP4 (được đề xuất)

Nội dung: IMAP vs POP3

 • 1 Cách thức hoạt động của POP3 và IMAP
 • 2 Nhiều so với đăng nhập một lần
 • 3 Tải xuống một phần email
 • 4 Thông tin trạng thái tin nhắn
 • 5 Cân bằng lợi ích so với chi phí
 • 6 nhược điểm
 • 7 email khách hàng
 • 8 tài liệu tham khảo

Cách thức hoạt động của POP3 và IMAP

Video sau đây giải thích cách hoạt động của tin nhắn trong cả IMAP và POP3:

IMAP hỗ trợ cả chế độ hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến. Các thay đổi được thực hiện cho từng email - chẳng hạn như đọc hoặc đánh dấu là chưa đọc, xóa email hoặc di chuyển email từ thư mục này sang thư mục khác - tất cả đều được ứng dụng khách thông báo trở lại máy chủ. Điều này không yêu cầu thiết bị khách phải trực tuyến mọi lúc. Nếu thiết bị ngoại tuyến khi các thay đổi được thực hiện đối với email, đồng bộ hóa sẽ xảy ra sau đó, ngay khi ứng dụng khách trực tuyến.

Các ứng dụng khách sử dụng POP3 chỉ kết nối miễn là tải xuống các email từ máy chủ về thiết bị. Người dùng có hộp thư đến lớn và lưu lượng email cao thích IMAP vì việc tải xuống tất cả các email có thể mất nhiều thời gian.

Đăng nhập nhiều lần so với đăng nhập một lần

IMAP cho phép truy cập đồng thời và thao tác email của nhiều khách hàng, với các chỉnh sửa và thay đổi được thực hiện bởi một khách hàng được hiển thị trực tiếp cho tất cả các khách hàng được kết nối đồng thời khác. POP chỉ cho phép một khách hàng được kết nối với máy chủ.

Lấy một phần email

IMAP cho phép khách hàng truy cập các phần MIME của email một cách riêng biệt. Ví dụ. người dùng có thể truy xuất và đọc phần văn bản của email và tránh các tệp đính kèm và đồ họa được nhúng trong đó.

Thông tin trạng thái tin nhắn

IMAP cho phép hiển thị trạng thái của tin nhắn (đọc, chưa đọc, trả lời, chuyển tiếp, xóa) trên máy chủ, tạo điều kiện cho nhiều người dùng truy cập thông tin này, trong khi POP không có chức năng như vậy.

Cân bằng lợi ích so với chi phí

IMAP phức tạp hơn và tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên máy chủ khi thực hiện tìm kiếm phía máy chủ trên các hộp thư lớn.

Nhược điểm

POP và IMAP là các khách hàng chỉ sử dụng email; chúng không hỗ trợ đồng bộ hóa các thông tin liên quan khác như danh bạ, cuộc hẹn, ghi chú và tác vụ, trừ khi chúng có trong email.

Email khách hàng

 • Gmail và Hotmail: Hỗ trợ cả IMAP và POP3.
 • Yahoo! Mail: Hỗ trợ cả IMAP và POP3; nhưng POP3 chỉ khả dụng cho các thuê bao Mail Plus.
 • Microsoft Outlook (máy khách): Sử dụng MAPI, một giao thức độc quyền của Microsoft. Cũng hỗ trợ IMAP và POP3.
 • iOS: Tạo tài khoản IMAP theo mặc định. Nếu ISP không hỗ trợ IMAP, thì POP3 được thiết lập.
 • Android: Hỗ trợ cả IMAP và POP3.

Người giới thiệu

 • Docter, Q., Dulaney, E. và Skandier, T. (2012). CompTIA A + Hướng dẫn học Deluxe hoàn chỉnh (2e.) Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons.
 • Lammle, T. (2009). Mạng CompTIA + Hướng dẫn học Deluxe. Indianapolis, Indiana: Nhà xuất bản Wiley.
 • Wikipedia: IMAP
 • Wikipedia: Giao thức bưu điện