MicroSD so với MiniSD

microSDminiSD là các biến thể nhỏ hơn của MicroSDMiniSDSức chứa Lên tới 128GB Tối đa 2 gigabyte (thường là 1GB) Khả năng tương thích Các thiết bị SD nhỏ hơn như điện thoại di động Các thiết bị SD nhỏ hơn như điện thoại di động Các loại micro SD SD nhỏ Hệ thống tập tin FAT16 FAT16 Tốc độ Chậm hơn so với SDHC Chậm hơn so với SDHC Hình dạng kích thước Rất nhỏ (.43 "x .59" x .039 ") Nhỏ (.84 "x.78" x.05 ") Định nghĩa kỹ thuật số an toàn vi mô kỹ thuật số an toàn nhỏ