Khoa học so với công nghệ

Các Khoa họcCông nghệKết quả liên quan Lập báo cáo hầu như không có giá trị Các hoạt động luôn luôn có giá trị Phương pháp đánh giá Phân tích, khái quát hóa và tạo ra các lý thuyết Phân tích và tổng hợp thiết kế Mục tiêu đạt được thông qua Quy trình khoa học tương ứng Các quy trình công nghệ chính Tiêu điểm Tập trung tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên tập trung vào việc hiểu môi trường làm Phương pháp phát triển Khám phá (được kiểm soát bởi thử nghiệm) Thiết kế, phát minh, sản xuất Chất lượng quan sát nhiều nhất Rút ra kết luận chính xác dựa trên lý thuyết tốt và dữ liệu chính xác Đưa ra quyết định tốt dựa trên dữ liệu không đầy đủ và các mô hình gần đúng Kỹ năng cần thiết để vượt trội Kỹ năng thực nghiệm và logic Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, lập kế hoạch, đảm bảo chất lượng, giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng giao tiếp và cá nhân

Định nghĩa khoa học công nghệ

Khoa học từ tiếng Latin khoa học (kiến thức) là một hệ thống thu nhận kiến ​​thức dựa trên phương pháp khoa học, cũng như cơ quan kiến ​​thức có tổ chức có được thông qua nghiên cứu như vậy. Khoa học như được định nghĩa ở đây đôi khi được gọi là khoa học thuần túy để phân biệt nó với khoa học ứng dụng, đó là ứng dụng nghiên cứu khoa học cho các nhu cầu cụ thể của con người.

Công nghệ là một khái niệm rộng liên quan đến việc sử dụng và kiến ​​thức về các công cụ và thủ công của một loài và cách nó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát và thích nghi với môi trường của loài đó. Trong xã hội loài người, đó là hệ quả của khoa học và kỹ thuật, mặc dù một số tiến bộ công nghệ có trước hai khái niệm.

Khoa học đề cập đến một hệ thống thu nhận kiến ​​thức. Hệ thống này sử dụng quan sát và thử nghiệm để mô tả và giải thích các hiện tượng tự nhiên. Thuật ngữ khoa học cũng đề cập đến cơ thể có tổ chức của những người có kiến ​​thức đã đạt được bằng cách sử dụng hệ thống đó.

Các lĩnh vực khoa học thường được phân loại dọc theo hai dòng chính:

  1. Khoa học tự nhiên, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên (bao gồm cả đời sống sinh học),
  2. Khoa học xã hội, nghiên cứu hành vi và xã hội của con người.

Các nhóm này là các khoa học thực nghiệm, có nghĩa là kiến ​​thức phải dựa trên các hiện tượng quan sát được và có khả năng được kiểm tra tính hợp lệ của các nhà nghiên cứu khác làm việc trong cùng điều kiện.

Sự khác biệt về từ nguyên

Từ khoa học xuất phát từ tiếng Pháp cổ, và có nguồn gốc từ khoa học từ tiếng Latinh về kiến ​​thức, đến lượt nó xuất phát từ scio - 'Tôi biết'. Từ thời trung cổ đến thời kỳ khai sáng, khoa học hay khoa học có nghĩa là bất kỳ kiến ​​thức được ghi chép có hệ thống. Khoa học vì thế có cùng một ý nghĩa rất rộng mà triết học có vào thời đó. Trong các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý, từ tương ứng với khoa học cũng mang ý nghĩa này. Ngày nay, ý nghĩa chính của "khoa học" nói chung chỉ giới hạn trong nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến việc sử dụng phương pháp khoa học.

Công nghệ là một thuật ngữ có nguồn gốc từ "Technologia" trong tiếng Hy Lạp, "τεχλ" - "" "" "" "" "" "" "" Tuy nhiên, một định nghĩa nghiêm ngặt là khó nắm bắt; "Công nghệ" có thể đề cập đến các đối tượng vật chất sử dụng cho nhân loại, như máy móc, phần cứng hoặc đồ dùng, nhưng cũng có thể bao gồm các chủ đề rộng hơn, bao gồm các hệ thống, phương pháp tổ chức và kỹ thuật. Thuật ngữ này có thể được áp dụng chung hoặc cho các lĩnh vực cụ thể: ví dụ bao gồm "công nghệ xây dựng", "công nghệ y tế" hoặc "công nghệ tiên tiến".

Công nghệ có liên quan đến khoa học không?

Cụm từ của Bigelow [1] Đổi các ứng dụng thực tế của khoa học Chỉ ra nguồn gốc của phần lớn sự nhầm lẫn hiện tại về ý nghĩa của công nghệ. Khi sử dụng cụm từ này để mô tả công nghệ, ông đã đặt công nghệ một cách hiệu quả dưới cái ô của khoa học đến mức mà khoa học và công nghệ hiện nay, như Rose mô tả, được nhiều người coi là một cặp đôi không thể tách rời, với công nghệ là đối tác phụ thuộc và phụ thuộc. Do đó, trong phần lớn thời gian, cặp đôi được gói lại với nhau thành một gói khái niệm duy nhất được gọi đơn giản là khoa học khoa học. Điểm này được nhấn mạnh khi lướt Internet cho các tài nguyên giảng dạy liên quan đến công nghệ. Rất nhiều kế hoạch bài học tồn tại ở các trang dành riêng cho giáo dục khoa học. Tuy nhiên, vấn đề là rất nhiều trong số những bài học này nên được gọi là công nghệ của Google, nhưng tất cả thường được gọi là "Khoa học ứng dụng".

Một nguồn gốc của sự nhầm lẫn là mối quan hệ không thể nghi ngờ tồn tại giữa khoa học và công nghệ và Sparks chỉ ra rằng mặc dù khoa học và công nghệ chồng chéo trong một lĩnh vực có thể được gọi là Khoa học ứng dụng, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa hai, mặc dù những khác biệt này có thể không rõ ràng đối với một thành viên trung bình của công chúng, thông qua việc bỏ bê và sử dụng nhiều lần cụm từ Khoa học và công nghệ, đã làm mất đi sự khác biệt giữa khoa học và giữa công nghệ. Cả hai không thể tách rời nhau, điều mà hầu như không có gì đáng ngạc nhiên, vì Mayr nói: Tiêu chí thực tế có thể sử dụng để tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa khoa học và công nghệ.