SMS so với văn bản

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) & Nhắn tin văn bản (Nhắn tin) là điều tương tự. Nó là một phương tiện gửi tin nhắn ngắn đến và từ điện thoại di động. SMS ban đầu được định nghĩa là một phần của tin nhắnBản vănViết tắt của Dịch vụ tin nhắn ngắn Cơ chế lây truyền Trung tâm tin nhắn có trách nhiệm gửi và nhận văn bản. Họ cũng cố gắng gửi lại tin nhắn nếu thất bại trong lần thử đầu tiên. Thử thách Lừa đảo và spam Kích thước 160 ký tự Sử dụng 4,1 nghìn tỷ tin nhắn văn bản SMS đã được gửi tạo ra doanh thu 81 tỷ đô la (năm 2008) Giới thiệu (từ Wikipedia) Văn bản có thể đề cập đến Nhắn tin (Điện thoại di động)

Những gì có thể được gửi qua SMS / Văn bản