Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ., ngày kỷ niệm và Ngày cựu chiến binh là những ngày lễ liên bang hàng năm được sử dụng để kỷ niệm cuộc sống của những người...