Sẽ so với Will

Sẽsẽ có cùng ý nghĩa nhưng được sử dụng trong ngữ cảnh ngữ pháp khác nhau. Trong SẽSẽSử dụng ngữ pháp "Sẽ" là một cách chính thức để thể hiện hành động dự định trong tương lai. Quy tắc truyền thống là để diễn tả một thì tương lai đơn giản sẽ được sử dụng sau khi tôi (tôi sẽ rời đi vào buổi trưa) và trong các trường hợp khác, (bạn sẽ rời đi vào buổi trưa chứ?). "Will" (ở dạng động từ) được sử dụng để chỉ hành động trong tương lai cho người thứ hai hoặc người thứ ba (bạn, họ).

Ví dụ

  • Tôi sẽ đi xem phim tối nay.
  • Chúng tôi sẽ vượt qua.
  • Bà ấy sẽ vui vẻ ký hợp đồng.
  • Họ sẽ thăm nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện buổi tối.